Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Noson gydag Amy Dillwyn + Cwestiwn ac Ateb Byw

Wedi'i Orffen
16 Gorffennaf 2021, 7pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion

Fel un o fenywod enwocaf hanes Abertawe, caiff Amy Dillwyn ei delweddu’n fel diwydianwraig hoyw, yn dal sigâr yn ei llaw ac yn llawn cymeriad.  
  
Ond, wrth reswm, mae ei chymeriad yn ymestyn y tu hwnt i’r ffordd yr oedd hi’n edrych.   
  
Ymunwch â ni am gyfle unigryw i archwilio gweddau gwahanol ar y fenyw anhygoel hon.  
  
Fel diwydianwraig, sgwenwraig a menyw fusnes oedd o flaen ei hamser, bydd y perfformiad hwn yn cynnig cipolwg ar ei chymeriad go iawn, cyflawniadau a chredoau.  

Bydd sesiwn Cwestiwn ac Ateb fyw yn dilyn gyda Kirsti Bohata, yr arbenigwr ar Amy Dillwyn. 

Wedi ei ysgrifennu a'i berfformio gan Sonia Beck – Lighthouse Theatre, a'r actor a'r cyfarwydd Debra John, wedi ymgynghori â'r Athro Kirsti Bohata, Prifysgol Abertawe.   

 Mae’r Athro Kirsti Bohata yn arbenigwr ar Amy Dillwyn, ac yn ysgolhaig blaenllaw ym maes sgwennu Cymreig yn Saesneg. Mae wedi cyhoeddi am lenyddiaeth queer, theori ôl-drefedigaethol, astudiaethau anabledd a daearyddiaeth lenyddol o ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg hyd at heddiw.  


Archebwch eich tocyn AM DDIM fan hyn:  

TOCYNNAU

Sesiwn Gweminar dros Zoom fydd hon. Sylwer: fyddwch chi ddim yn gallu gweld aelodau eraill y gynulleidfa yn y sesiwn hon, caiff pob cwestiwn ei gyflwyno drwy’r adnodd Cwestiwn ac Ateb byw. Bydd hefyd cyfle i gyflwyno cwestiynau o flaen llaw wrth archebu.  

Mae diogelwch a lles cyfranogwyr yn hollbwysig i ni ac wrth gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn rydych yn cytuno i ddarllen a chadw at y Telerau ac Amodau ar gyfer cyfranogwyr.

Cymerwch olwg ar yr holl ddigwyddiadau / gweithgareddau Pride Abertawe:

Digwyddiadau