Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Balchder bach - Creu Pyped 

Wedi'i Orffen
17 Gorffennaf 2021, 11am
Pris Am Ddim
Addasrwydd Teuluoedd
Archebu lle Rhifau Cyfyngedig. Archebu yn hanfodol

Gadewch i ni drawsnewid hen sanau yn byped llawn cymeriad!  

Ymunwch ag Aled am weithdy creu pyped hwyliog i’r teulu cyfan, i ddathlu cynwysoldeb a hunanfynegiant.  


Deunyddiau:  
Hen sanau, Nodwydd ac edau , Glud, Marcwyr parhaol, Botymau / ychwanegiadau eraill i ddod a’ch cymeriad yn fyw  
  
Cyfnod: 30/40 munud, addas ar gyfer oed 6+. Mae’n rhaid i bob plentyn gael cwmni oedolyn.  
  
Archebwch eich gofod AM DDIM i’r gweithdy fan hyn:

  TOCYNNAU


Sesiwn dros Zoom fydd hon.  
Sylwer: bydd modd defnyddio’ch camera yn y sesiwn hon, ond does dim rhaid i chi o gwbl.  

  

Mae diogelwch a lles cyfranogwyr yn hollbwysig i ni ac wrth gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn rydych yn cytuno i ddarllen a chadw at y Telerau ac Amodau ar gyfer cyfranogwyr.
  

Cymerwch olwg ar yr holl ddigwyddiadau / gweithgareddau Pride Abertawe:

Digwyddiadau