Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Trawsnewid - Bywluniau Queer 

Wedi'i Orffen
14 Gorffennaf 2021, 7pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion

Ymunwch â Breifni a Luker ar gyfer sesiwn bywlunio LHDTQ+ hwyliog ac anffurfiol. Byddwch yn defnyddio technegau arlunio ffigwr gwahanol wrth sgwrsio am gyrff LHDTQ+ mewn amgueddfeydd a sut allwn ni arallu ein safbwyntiau ar gelf a hanes.
 
Bydd ein model ar y noson wedi ei ddilledu’n rhannol ac yn sefyll mewn sawl ystum gwahanol i’ch helpu i ymarfer eich techneg.

Mae’r sesiwn fyw hon yn awr o hyd ac yn addas i’r rheiny dros 16 oed 

Rhestr deunyddiau:

Peniau, pensiliau, papur ac unrhyw ddeunyddiau braslunio/arlunio eraill o’ch dewis 

   
Archebwch eich gofod i’r gweithdy AM DDIM fan hyn:

TOCYNNAU

 
Sesiwn dros Zoom fydd hon. 
Sylwer: bydd modd defnyddio’ch camera yn y sesiwn hon, ond does dim rhaid i chi o gwbl. 

 
Project gan Amgueddfa Cymru ar gyfer pobl ifanc LHDTQ+ rhwng 16-25 oed yw Trawsnewid. Mae’n archwilio ffigurau queer ac anghydffurfwyr rhyw o fewn hanes Cymru ac yn cefnogi cyfranogwyr i greu gwaith wedi ei ysbrydoli gan eu profiadau eu hunain.
Mae’r tîm Trawsnewid wedi creu cyfres o weithdai cyffrous a sioe Cabaret yn arddangos eu gwaith, yn arbennig ar gyfer Llwyfan yr Amgueddfa, Pride Abertawe.
 

Mae diogelwch a lles cyfranogwyr yn hollbwysig i ni ac wrth gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn rydych yn cytuno i ddarllen a chadw at y Telerau ac Amodau ar gyfer cyfranogwyr.

Cymerwch olwg ar yr holl ddigwyddiadau / gweithgareddau Pride Abertawe:

Digwyddiadau