Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Natur ar Eich Stepen Drws

Wedi'i Orffen
20–30 Awst 2021
Pris Tallwch Beth Gallwch - Rhodd a awgrymir: £3.50
Addasrwydd Deuluoedd gyda phlant rhwng 4-12 oed
Archebu lle Eventbrite
Bachgen ar y traeth
plant mewn pren

Natur ar Eich Stepen Drws

Mae gwyliau’r haf yma ac mae hynny’n golygu bod digonedd o amser i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored hwyliog. Mae ein digwyddiad ‘Natur ar Eich Stepen Drws’ yn ddathliad o fyd natur a gallwch chi gymryd rhan yn y ddinas neu yn y wlad – lle bynnag y’ch chi’n byw, mae natur bob amser ar eich stepen drws, dim ond gwybod lle i edrych sydd angen!

Rydym wedi cydweithio gyda’n sefydliadau partner i gynnig dewis anhygoel o ffilmiau i chi gan wyddonwyr yr Amgueddfa, ynghyd â thaflenni sylwi lawrlwythadwy, gweithgareddau crefft a syniadau ar sut i gynnig cartref i natur.

Gweithgareddau Awyr Agored Hwyliog i Bawb

Byddwch chi’n gallu dewis gweithgareddau i’w mwynhau tan Awst 30, gan roi digon o amser i chi fynd allan, cysylltu gyda natur a mwynhau holl ryfeddodau’r byd mawr tu allan. O draethau i deithiau ystlumod, o rwbio dail i chwilio pyllau dŵr, mae rhywbeth i bawb. 

Elusen yw Amgueddfa Cymru ac mae pob ceiniog a godir yn cefnogi ein gwaith gyda chymunedau ledled Cymru. Rydym yn awgrymu cyfraniad o £3.50 ar gyfer y digwyddiad hwn ond talwch beth allwch chi.

Tocynnau

Rhestr o Weithgareddau Awyr Agored

 

Dŵr

 • Taeth maes rithiol i lan y môr – bydd ein curaduron yn mynd i lan y môr i gganfod ffosilau, cregyn môr ac anifeiliaid morol.
 • Dangos a dweud 60 eiliad – Anifeiliaid Di-asgwrn-cefn Morol gyda Teresa Darbyshire.
 • Chwilio mewn pyllau dŵr gors Magwyr – dysgwch sut i chwilio pyllau dŵr a gweld rhai o’r creaduriaid wnaeth ein curaduron eu canfod wrth roi cynnig arni.
 • Dangos a dweud 60 eiliad – diatomau (algae sydd ond yn gallu cael eu gweld o dan chwyddwydr) gyda Dr Ingrid Jüttner.
 • Creu pwll dŵr yn eich gardd – ysbrydoliaeth ar sut i ddenu creaduriaid pwll dŵr i’ch gardd gyda ffilm gan un o’n partneriaid, Rhoi Cartref i Natur yng Nghaerdydd. 
 • Dangos a dweud 60 eiliad - mollusca gyda Harriet Wood.
 • Creu broga bwytadwy – rhywbeth i’w fwyta ger eich pwll dŵr newydd?
 • Creu ffosil – pobwch ddigon i greu eich traeth eich hun!

Y Ddaear

 • Celf mandala natur – lluniwch batrymau hyfryd neu luniau gan ddefnyddio deunyddiau naturiol o’r ardd, y parc, y goedwig neu’r traeth.
 • Taith a sgwrs ym Mharc a Gardd Goed Biwt – darganfyddwch y coed prydferth ynghanol Caerdydd gyda ffilm gan un o’n partneriaid, Parc a Gardd Goed Bute.
 • Dangos a dweud 60 eiliad – botaneg – planhigion di-ri gyda Dr Heather Pardoe.
 • Rhwbio dail – ewch i nôl papur a chreon a chreu celf deiliog hardd.
 • Creu dôl blodau gwyllt – beth am annog y gwenyn i ymweld â’ch gardd drwy wneud darn yn hafan i beillwyr? – ffilm gan un o’n partneriaid, Rhoi Cartref i Natur yng Nghaerdydd.
 • Dangos a dweud 60 eiliad – mortariwm (math o fowlen Rufeinig ar gyfer malu bwyd) gyda Dr Mark Lewis.
 • Cwis perlysiau meddyginiaethol Rhufeinig – dysgwch sut i wella pen tost neu beswch gyda’r planhigion hyn!
 • Pobi bara Rhufeinig – gwnewch fara fel byddai’r Rhufeiniaid a’i addurno gyda’ch hoff berlysiau – gwell fyth os ydyn nhw’n ffres o’r ardd! 
 • Dangos a dweud 60 eiliad – cerrig – gydag Andrew Haycock.

Awyr

 • Dangos a dweud 60 eiliad – ystlumod – nid ar gyfer Calan Gaeaf yn unig! Gyda Jennifer Gallichan.
 • Paratoi byrbryd ystlumaidd i’w fwyta wrth wylio’r ffilm.
 • Taith a sgwrs ystlumod o amgylch Sain Ffagan – cip ar fywyd ystlumod ar ôl iddi dywyllu gyda’r camerâu infra-red. Gyda Hywel Couch a Richard Crompton o’r Gymdeithas Cadwraeth Ystlumod. 
 • Crefft gwenyn – gweithgaredd crefft gwenwyn gwych (a hawdd) i’ch cadw’n brysur.
 • Ffilmiau cadw gwenyn – dysgwch am ein gwenyn gwych sy’n byw mewn cychod yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe.
 • Dangos a dweud 60 eiliad – peillwyr – gyda Mark Pavett.
 • Taith storfeydd adar – dewch i weld rhan o gasgliad adar anhygoel yr Amgueddfa gyda’r curadur Jennifer Gallichan, gyda gwybodaeth arbenigol gan Jo Murphy o’r RSPB.

Diolch yn fawr i’n holl sefydliadau partner am weithio gyda ni ar y digwyddiad hwn. Dilynwch y dolenni i’w gwefannau i ddysgu rhagor amdanynt.

Parc a Gardd Goed Bute

Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd

Grwp Ystlumod Caerdydd

Cyngor Bro Morgannwg

Ymddiriedolaethau Natur Gwent

RSPB

Gwybodaeth ychwanegol

 • Bydd gweithgareddau yn fyw o 5pm ar ddydd Gwener 20 Awst tan 5pm dydd Llun 30 Awst. Bydd gwerthiant tocynnau yn dod i ben ar Awst 28.
 • Pwyll pia hi! Os ydych chi allan yn mwynhau, yn enwedig ger y dŵr, gwnewch yn siŵr fod plant dan oruchwyliaeth drwy’r amser a ddim yn cyffwrdd na bwyta unrhyw bethau gwyllt nad ydych chi’n eu hadnabod. Parchwch y wlad a’r traethau os ydych chi’n creu celf natur.
 • Caiff pob gweithgaredd eu cyflwyno ar borth sy’n hawdd cael mynediad ato. Caiff cyfarwyddiadau ar sut i gael mynediad i’r porth eu rhannu gyda chi cyn y digwyddiad. 
 • Mae’r digwyddiad hwn wedi ei anelu yn bennaf at deuluoedd gyda phlant rhwng 4-12 oed.
 • Drwy brynu tocyn, rydych chi’n cytuno i’n Telerau ac Amodau ar gyfer Digwyddiadau Ar-lein.       I sicrhau digwyddiad diogel a braf i bawb, ymgyfarwyddwch â’r rhain ymlaen llaw.
 • Ewch i’n gwefan i gael rhagor o wybodaeth am ymgyrch Natur Ar Eich Stepen Drws.
 • I’w lawrlwytho – taflenni sylwibingo natur a cwis - coed a llwyni.
 • Mae canllaw Coed Cadw yn trafod chwilota am fwyd yn gynaliadwy.
Digwyddiadau