Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Cegin Dim Gwastraff

Wedi'i Orffen
6–12 Medi 2021, 16:00
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Llysiau mewn bagiau

Delwedd o lysiau mewn bagiau.

Am wneud eich cegin yn fwy cynaliadwy? Ymunwch â ni ar Instagram am 4pm bob dydd o’r Ŵyl Fwyd i gael syniadau syml ar sut i leihau gwastraff bwyd a gwneud y mwyaf o’ch llysiau.

Bydd ein partneriaid Green Squirrel a Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn meddiannu ein straeon rhwng 6-12 Medi, felly cofiwch ddilyn Amgueddfa Cymru ar Instagram

INSTAGRAM AC

Mae Green Squirrel yn creu cyfleoedd cyffrous i fyw yn wyrddach yng Nghaerdydd a De Cymru. Drwy waith cymunedol, eco-weithgareddau, gweithdai a rhaglen o ddigwyddiadau lleol, mae Green Squirrel yn helpu pobl sy’n angerddol am gynaliadwyedd i wneud byw yn wyrddach yn haws ac yn hwyl, ac i wneud Caerdydd yn lle mwy cymunedol a chynaliadwy i fyw.   

Bydd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru  yn meddiannu ein straeon i’ch ysbrydoli i safio eich sbarion llysiau a dangos sut i dyfu llysiau gwyrdd deiliog o’r hyn yr ydych chi fel arfer yn taflu yn eich gwastraff bwyd.  

 

Noder: Bydd yr holl ddeunydd a gaiff ei rannu gan ein partneriaid yn ddwyieithog. Bydd ar gael i’w wylio ar ein straeon o 4pm ac am 24 awr wedi hynny, ac yna bydd ar gael i wylio yn ein Huchafbwyntiau Instagram ac ar Wefan yr Ŵyl Fwyd.


Gadewch i ni wybod beth oeddech chi’n feddwl.
Rydym ni wir yn gobeithio eich bod wedi mwynhau – ond os ddim, rydym ni dal eisiau gwybod! Bydd yn gymorth mawr i ni allu gwella digwyddiadau digidol yn y dyfodol.

CWBLHEWCH HOLIADUR BYR

Digwyddiadau