Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Coginio ar y cyd teuluol, gyda Beca Lyne-Pirkis

Wedi'i Orffen
11 Medi 2021, 14:00
Pris £15 + ffioedd Eventbrite (y sgrin)
Addasrwydd Adults
Archebu lle Eventbrite
Beca Lyne-Pirkis

Beca Lyne-Pirkis

Ymunwch â'r cogydd, sgwennwr bwyd a'r cyflwynydd teledu Beca Lyne-Pirkis am benwythnos o goginio ar y cyd hwyliog a hamddenol i'r teulu cyfan.  

I Beca, mae bwyd yn aml yn rhan o ddigwyddiadau cymdeithasol mawr gyda'r teulu, felly bwriad y sesiwn hon yw casglu’r teulu cyfan o gwmpas bwrdd y gegin er mwyn coginio pryd dau gwrs blasus. Cynlluniwyd y ryseitiau yn ddigon syml i ddwylo bach allu helpu, ac maen nhw'n hawdd eu haddasu ar gyfer cogyddion ifanc brwd.

Ryseitiau: pryd 2 gwrs
- Pizzas gyda thoes cartref
- Cebabs trofannol gyda saws dipio siocled

TOCYNNAU

Bydd pawb sy’n mynychu’r cwrs yn:

  • Ymuno â grŵp bychan, cyfeillgar ar gyfer sesiwn goginio ar y cyd fyw yn para 1½ awr.
  • Coginio pryd 2 gwrs i'r teulu
  • Dysgu sut i greu toes pizza cartref
  • Coginio o gysur eich cartref gyda chanllaw cam wrth gam gan Beca.

Caiff y cwrs yma ei gynnal yn Saesneg.

TOCYNNAU

Gwybodaeth Bwysig

Dietegol:

Addas i: 6+. Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn bob amser yn ystod y sesiwn.

Ffurf: Digidol (dros Zoom). Bydd pawb sy’n mynychu yn derbyn dolen i ymuno â'r sesiwn bobi ar y cyd yn nes at y dyddiad.

Iaith: Bydd yr holl ddeunyddiau ysgrifenedig ar gyfer y digwyddiad hwn yn ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg). Bydd yr elfennau byw yn cael eu darparu yn Saesneg.

Tocynnau: Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw. Nifer cyfyngedig o docynnau sydd ar gael.

Noder: Nid yw pris y tocyn yn cynnwys y deunyddiau/offer. Caiff rhestr gynhwysion ei rhannu gyda’r mynychwyr cyn y digwyddiad.

Digwyddiadau