Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Tyfu a Harddu

Wedi'i Orffen
6–12 Medi 2021, 16:00
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Llysiau meicro

Delwedd o llysiau meicro.

Am wybod sut i wneud eich prydau bwyd yn ddeniadol ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol? Ymunwch â ni ar Instagram am 4pm bob dydd o’r Ŵyl Fwyd i gael awgrymiadau syml ar ddyrchafu eich prydau gyda garnais yn syth o’r ardd.

Bydd ein partneriaid – Llawn, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a The Micro Greengrocer – yn meddiannu ein straeon rhwng 6-12 Medi, felly cofiwch ddilyn Amgueddfa Cymru ar Instagram

INSTAGRAM AC

Cwpl sy’n byw ynghanol Caerdydd yw Llawn, sy’n caru cynhwysion cartref ffres, ryseitiau gwych ac amser da. Ymunwch â nhw ar ein straeon Instagram yn ystod yr Ŵyl Fwyd i’w gweld yn steilio bwyd, yn creu cawl haf ysbrydoledig a byrbrydau parti blasus er mwyn mwynhau bwyd yn yr awyr iach dros yr haf.

Bydd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn meddiannu ein straeon er mwyn dangos pa flodau sydd orau i addurno eich prydau ac yn fwy pwysig, pa flodau sy’n fwytadwy!

Fferm Ddinesig ym Mhenarth yw The Micro Greengrocer, sy’n tyfu llysiau gwyrdd mân. Byddant yn meddiannu ein straeon yn ystod yr Ŵyl Fwyd i ddangos sut maen nhw’n tyfu eu confetti llysieuol blasus, maethlon a deniadol sy’n berffaith i ddyrchafu amrywiaeth o brydau bwyd.  

 

Noder: Bydd yr holl ddeunydd a gaiff ei rannu gan ein partneriaid yn ddwyieithog. Bydd ar gael i’w wylio ar ein straeon o 4pm ac am 24 awr wedi hynny, ac yna bydd ar gael i wylio yn ein Huchafbwyntiau Instagram ac ar Wefan yr Ŵyl Fwyd. 


Gadewch i ni wybod beth oeddech chi’n feddwl.
Rydym ni wir yn gobeithio eich bod wedi mwynhau – ond os ddim, rydym ni dal eisiau gwybod! Bydd yn gymorth mawr i ni allu gwella digwyddiadau digidol yn y dyfodol.

CWBLHEWCH HOLIADUR BYR

Digwyddiadau