Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Dathlu Gwlân

Wedi'i Orffen
2 a 3 Hydref 2021
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Rhaid archebu tocynnau am rai digwyddiadau ar Eventbrite
Dathlu Gwlân

Dathlwch Wythnos Wlân gyda'n digwyddiadau gwlanog gwych gan gynnwys Prynhawn Crefft Digidol, lansio profiad digidol  Amgueddfa Wlân Cymru, Pecyn Gweithgareddau Gwlanog i'r Teulu a lansio Arddangosfa Gobaith Amgueddfa Wlân Cymru. 

Mae archebu tocyn yn hanfodol ar gyfer y Prynhawn Crefft Digidol a Phecyn Gweithgareddau Gwlanog i'r Teulu. Am fwy o wybodaeth a thocynnau cliciwch ar y digwyddiadau isod!

Prynhawn Crefft Digidol - Cliciwch yma i archebu eich tocyn am ddim ar gyfer y Prynhawn Crefft Digidol!

Rhowch gynnig ar amrywiaeth o weithgareddau crefftus wrth i chi ddysgu mwy am ddiwydiant gwlân Cymru, casgliadau Amgueddfa Cymru a'r broses o ddafad i ddefnydd a mwynhewch o'ch cartref. Cymerwch amser i ymlacio gyda'n fideo nyddu cysurlon. Gallwch ddod â’ch projectau crefft eich hun, neu roi cynnig ar y crefftau yn ein fideos. Dewiswch chi! Anfonir rhestr atoch o eitemau sydd eu hangen i gymryd rhan yn y fideos crefft yn ystod y Prynhawn Crefft o flaen llaw, i roi'r amser i chi baratoi ar gyfer y digwyddiad, os yr ydych yn dewis i rhoi cynnig ar y fideos crefft.

Bydd cynnwys digidol y digwyddiad ar gael i ddeiliaid tocynnau rhwng 12pm Dydd Sadwrn 2 Hydref a 6pm Dydd Sul 3 Hydref. Mae'r cynnwys wedi'i recordio ymlaen llaw, dim rhaglen benodol ar gyfer y digwyddiad, fel y gallwch chi fwynhau'r Prynhawn Crefft Digidol yn eich pwysau.  

Pecyn Gweithgareddau Gwlanog i'r Teulu - Cliciwch yma i archebu eich tocyn am becyn digidol am ddim!

Mwynhewch ein Pecyn Gweithgareddau Gwlanog gyda phethau gwlân i gyd. Crëwch grefftau dafad gwych, dysgu mwy am y broses o ddafad i ddefnydd a chyfarfod â staff Amgueddfa Cymru i ddysgu mwy am gasgliad Amgueddfa Wlân Cymru. Hwyl i’r teulu cyfan!

Mae'r cynnwys wedi'i recordio ymlaen llaw, dim rhaglen benodol ar gyfer digwyddiad, fel y gallwch chi fwynhau'r gweithgareddau yn eich pwysau. 

Anfonir rhestr atoch o eitemau sydd eu hangen i gymryd rhan yn y fideos crefft o flaen llaw, i roi amser i chi baratoi ar gyfer y digwyddiad.

Ar y cyd â Menter Gorllewin Sir Gâr, British Wool a Jig-So.

Lansio Profiad Digidol Amgueddfa Wlân Cymru - Cliciwch yma am fwy o wybodaeth!

Crwydrwch Amgueddfa Wlân Cymru mewn ffordd newydd sbon!

Lansio Arddangosfa Gobaith Amgueddfa Wlân Cymru - Cliciwch yma am fwy o wybodaeth!

Lansiwyd y project ar ddechrau'r cyfnod clo COVID-19 cenedlaethol ym mis Ebrill 2020, wrth i ni wahodd aelodau'r cyhoedd, staff a gwirfoddolwyr Amgueddfa Cymru i greu sgwariau lliw enfys, gan ddefnyddio eu hoff dechneg – gweu, ffeltio, gwehyddu neu grosio, gydag unrhyw ddeunyddiau oedd ganddyn nhw ar y pryd, o wlân i edau acrylig. Mae Gwirfoddolwyr Amgueddfa Wlân Cymru a staff Amgueddfa Cymru wedi bod yn uno'r sgwariau i greu llwyth o flancedi lliwgar prydferth, fydd yn cael eu harddangos yn Iard Hir yr Amgueddfa. Ewch i dudalen yr arddangosfa ar ein gwefan, fydd yn cynnwys fideo 'Straeon y Sgwariau', fideo time-lapse o'r arddangosfa a thaith o gwmpas yr arddangosfa ei hun hefyd.

Gwyliwch ffilm Dathlu Gwlân 

Digwyddiadau