Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Pobi ar y Cyd gydag Osian Jones, Crwst

Wedi'i Orffen
11 Medi 2021, 10:00
Pris £25 + ffioedd Eventbrite (y sgrin)
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Eventbrite
Torth bara

Delwedd o torth bara

Osian a Catrin, perchnogion Crwst

Delwedd o Osian a Catrin, Crwst

Dechreuodd Crwst pan symudodd yr entrepreneuriaid gweithgar, Osian a Catrin, nôl i Orllewin Cymru gyda’r bwriad o greu profiad bwyd hamddenol, unigryw, hygyrch i bawb. 

Bwriad Crwst yw creu bara cartref go iawn bob dydd, gan ddefnyddio blawd organig a dulliau traddodiadol. Ymunwch ag Osian – cogydd proffesiynol a ddatblygodd gariad at goginio yn fachgen ifanc – mewn dosbarth meistr pobi bara traddodiadol, a mwynhau moethusrwydd bara ffres o gysur eich cartref.

Rysáit: 2 dorth
- Focaccia gydag Olewydd a Rhosmari
- Brioche Melys

TOCYNNAU

Bydd pawb sy’n mynychu’r cwrs yn:  

  • Ymuno â grŵp bychan, cyfeillgar ar gyfer sesiwn coginio ar y cyd byw yn para 2 awr, wedi ei rannu yn ddau sesiwn i roi amser i'r toes godi (10-11am a 1-2pm)

  • Dysgwch y technegau sydd eu hangen i bobi'r dorth foccacia berffaith a brioche felys

  • Coginio o gysur eich cartref.  

Mae'r sesiwn bobi ar y cyd hon yn addas ar gyfer dechreuwyr, a phobl â rhywfaint o brofiad o bobi.  

Mae hwn yn ddigwyddiad Cymraeg.

TOCYNNAU

Dietegol: Mae'r ryseitiau yma'n cynnwys llaeth, wŷau a glwten

Addas i: 16+

Ffurf: Digidol (dros Zoom). Bydd pawb sy’n mynychu yn derbyn dolen i ymuno â'r sesiwn bobi ar y cyd yn nes at y dyddiad.

Iaith: Bydd yr holl ddeunyddiau ysgrifenedig ar gyfer y digwyddiad hwn yn ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg). Bydd yr elfennau byw yn cael eu darparu yn Gymraeg.

Tocynnau: Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw. Nifer cyfyngedig o docynnau sydd ar gael.

Noder: Nid yw pris y tocyn yn cynnwys y deunyddiau/offer. Caiff rhestr gynhwysion ei rhannu gyda’r mynychwyr cyn y digwyddiad.

 

 

 

 

 

Digwyddiadau