Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Dathlu Gwlân: Prynhawn Crefft Digidol

Wedi'i Orffen
2 Hydref 2021, 12yp (Bydd cynnwys digidol y digwyddiad ar gael i ddeiliaid tocynnau nes 3 Hydref 6yh)
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Eventbrite. Mae popeth wedi recordio o flaen llaw fel y gallwch chi fwynhau'r Prynhawn Crefft Digidol yn eich pwysau.

Dafad

Rhowch gynnig ar amrywiaeth o weithgareddau crefftus wrth ddysgu mwy am ddiwydiant gwlân Cymru, casgliadau Amgueddfa Cymru a'r broses o ddafad i ddefnydd. Dewch i weithio ar eich projectau crefft cyfredol, neu roi cynnig ar rai o'r crefftau yn ein fideos. Dewiswch chi! Mae nifer cyfyngedig o docynnau.  Archebwch eich tocyn am ddim isod!

Bydd cynnwys digidol y digwyddiad ar gael i ddeiliaid tocynnau rhwng 12pm Dydd Sadwrn 2 Hydref a 6pm Dydd Sul 3 Hydref. Mae'r cynnwys wedi'i recordio ymlaen llaw, dim rhaglen benodol ar gyfer y digwyddiad , fel y gallwch chi fwynhau'r Prynhawn Crefft Digidol yn eich pwysau. 

 

NODER:

Bydd rhestr o eitemau sydd angen ar gyfer y fideos crefft  yn cael ei danfon i chi cyn y digwyddiad er mwyn rhoi amser i chi paratoi. Mae'r fideos yn ddewisol.

Ymunwch â ni:

  • Dysgu mwy am gasgliad gwlân Amgueddfa Cymru ddoe a heddiw, a sut mae wedi dylanwadu ar gasgliad Alexander McQueen. 

  • Darganfod rhagor am y broses o ddafad i ddefnydd yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ac Amgueddfa Wlân Cymru. 

  • Mwynhewch arddangosiad lliwio naturiol gan Susan Martin a darganfod mwy am Ardd Liwurau yr Amgueddfa Wlân Cymru sy'n cael ei chynnal gan Wirfoddolwyr yr Ardd.

  • Uwchgylchu siwmper wlanog i greu het gyda Carys Hedd, perchennog Wench Wear, label dillad wedi'u hailgylchu annibynnol. 

  • Ffeltio dafad fach wlanog â nodwydd gan Gwenllian Roberts, Swyddog Addysg a Digwyddiadau, Amgueddfa Lechi Cymru.

  • Rhoi cynnig ar ffeltio a gwehyddu sgwâr gyda Non Mitchell, Crefftwraig Amgueddfa Wlân Cymru. 

  • Ymuno â  Thomas Jay Jones, crefftwr dan hyfforddiant yn Amgueddfa Wlân Cymru, wrth iddo nyddu gwlân ar un o droellau'r Amgueddfa. 

  • A Darganfod llawer mwy...

Bydd yr holl gynnwys digidol ar gyfer y digwyddiad hwn yn ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg) ac eithrio rhai elfennau i'w gadarnhau.Darperir isdeitlau Cymraeg a Saesneg ar gyfer pob fideo. 

Archebwch eich tocyn am ddim nawr

Digwyddiadau