Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Dathlu Gwlân: Pecyn Gweithgareddau Gwlanog i’r Teulu Digidol

Wedi'i Orffen
3 Hydref 2021, 10yb. Bydd cynnwys digidol y digwyddiad ar gael i ddeiliaid tocynnau nes 4 Hydref 6yh.
Pris Am Ddim
Addasrwydd Teuluoedd gyda plant 2-11 oed
Archebu lle Eventbrite.Mae popeth wedi recordio o flaen llaw fel y gallwch chi fwynhau'r digwyddiad yn eich pwysau.

Mwynhewch ein Pecyn Gweithgareddau Gwlanog gyda phob peth gwlân. 

Bydd deunydd digidol y digwyddiad ar gael i ddeiliaid tocynnau rhwng 10am ddydd Sul 3 Hydref a 6pm ddydd Llun 4 Hydref.  Mae nifer cyfyngedig o docynnau.  Archebwch eich tocyn am ddim isod!

Anfonir rhestr atoch o eitemau sydd eu hangen i gymryd rhan yn y fideos crefft o flaen llaw, i roi amser i chi baratoi ar gyfer y digwyddiad.

Yn cynnwys: 

  • Creu crefftau dafad creadigol 

  • Dysgu mwy am y broses o ddafad i ddefnydd 

  • Cyfarfod â staff Amgueddfa Cymru i ddysgu rhagor am gasgliad gwlân Amgueddfa Cymru 

  • Dysgu mwy am bob peth gwlân! 

  • A llawer mwy... 

Bydd deunydd digidol y digwyddiad ar gael i ddeiliaid tocynnau rhwng 10am ddydd Sul 3 Hydref a 6pm ddydd Llun 4 Hydref. Mae'r cynnwys wedi'i recordio ymlaen llaw, a does dim rhaglen benodol ar gyfer y digwyddiad, fel y gallwch chi fwynhau'r gweithgareddau yn eich pwysau. 

Bydd yr holl gynnwys digidol ar gyfer y digwyddiad hwn yn ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg) ac eithrio rhai elfennau i'w gadarnhau. Darperir isdeitlau Cymraeg a Saesneg ar gyfer pob fideo. 

Diolch yn fawr i’n holl sefydliadau partner am weithio gyda ni ar y digwyddiad hwn. Dilynwch y dolenni i’w gwefannau i ddysgu rhagor amdanynt. 

Mentrau Iaith | Menter Gorllewin Sir Gâr (mentergorllewinsirgar.cymru) 

Promoting great British fleece wool | British Wool)

Home Page (jigso.wales)

Archebwch eich tocyn am ddim nawr

 

Gwybodaeth Bwysig 

- Cynlluniwyd y digwyddiad hwn ar gyfer plant 2-11 oed. 

- Mae nifer cyfyngedig o docynnau.  

- Rhaid archebu tocynnau ymlaen llaw. 

- Bydd rhestr o'r adnoddau fydd eu hangen arnoch i fwynhau'r pecyn gweithgaredd ar gael ychydig wythnosau ymlaen llaw, i'ch helpu i gynllunio ar gyfer eich Pecyn Gweithgareddau Gwlanog i'r Teulu. 

- Bydd deunydd digidol y digwyddiad ar gael i ddeiliaid tocynnau rhwng 10am ddydd Sul 3 Hydref a 6pm ddydd Llun 4 Hydref.  

- Mae'r cynnwys wedi'i recordio ymlaen llaw, a does dim rhaglen benodol ar gyfer y digwyddiad, fel y gallwch chi fwynhau'r gweithgareddau yn eich pwysau. 

- Archebwch 1 tocyn ar gyfer bob grŵp neu deulu.Gofynnir i chi ddarparu nifer y mynychwyr ym mhob grŵp neu deulu wrth gofrestru. 

- Bydd yr holl gynnwys ar gyfer y digwyddiad hwn yn ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg) ac eithrio rhai elfennau i'w gadarnhau. Darperir isdeitlau Cymraeg a Saesneg ar gyfer pob fideo. 

- Diolch i Menter Gorllewin Sir Gâr, British Wool a Jig-So sydd wedi darparu gweithgareddau yn y pecyn hwn. 

Digwyddiadau