Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Cymru Anhysbys 2021

Wedi'i Orffen
21 Hydref 2021, 6.30pm - 8.30pm
Pris Tallwch Beth Gallwch - Rhodd a awgrymir: £5
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Eventbrite

Ymunwch â ni am noson o sgyrsiau am fywyd gwyllt Cymru.

Byddwn ni'n clywed sgyrsiau gan bobl o bob cwr o Gymru am eu gwaith yn astudio, cofnodi a diogelu byd natur, gyda chyfle am sesiwn gwestiwn ac ateb gyda'r siaradwyr ar y diwedd.

A cofiwch am y cwis natur ar yr egwyl!

Tocynnau

Beth yw'r digwyddiad?

Byddwn ni'n dechrau'r noson gyda sgwrs am y technegau eDNA sy'n cael eu defnyddio i adnabod rhywogaethau ymledol a dan fygythiad. Sut mae hyn yn gweddnewid ein dulliau o fonitro a gwarchod ein hamgylchfyd?

Dysgwch am y corynod sy'n byw yng nghynefinoedd amrywiol Cymru. Mae rhywogaethau arctig-alpaidd yn byw o hyd yn ein mynyddoedd uchel, a chorynod ein harfordiroedd yn fwy cartrefol mewn hinsoddau cynhesach.

Byddwn ni'n dysgu sut gall creu cynefinoedd trefol neu isadeiledd gwyrdd helpu pobl a byd natur i ffynnu yn ein cymunedau mwyaf difreintiedig.

Pa mor dda ydych chi'n adnabod casgliadau hanes natur yr Amgueddfa? Bydd ein sgyrsiau cyflym yn rhoi cyfle i chi ddysgu sut ydyn ni'n defnyddio delweddu digidol i'n helpu i rannu'r miliynau o sbesimenau hanes natur yng nghasgliad yr Amgueddfa yn well.

Cewch gip hefyd ar y casgliadau botaneg a'u defnydd, gan ganolbwyntio'n benodol ar blanhigion yr ucheldir.

Byddwn hefyd yn datgelu'r diweddaraf am broject yr Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt o gyflwyno afancod i Gymru.

Digwyddiad digidol gyda'r nos fydd hwn, ac mae'r rhan fwyaf o'r sgyrsiau wedi eu recordio ymlaen llaw, gyda sesiwn gwestiynau fyw.

Mae’r digwyddiad yn fenter ar y cyd rhwng Amgueddfa Cymru ac Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru.

Rhaglen:

Cymru Anhysbys – Unknown Wales 2021

6.30pm Croeso i Cymru Anhysbys 2021.

6.35pm Beth sydd mewn diferyn? Defnyddio DNA amgylcheddol i adnabod rhywogaethau ymledol a dan fygythiad yng Nghymru – Sofia Consuegra del Olmo, Prifysgol Abertawe.

6.55pm Sgwrs Sydyn: Drwy'r Drych: Dychmygu casgliadau Hanes Natur Amgueddfa Cymru – Jim Turner, Amgueddfa Cymru.

7.05pm Ysbrydoli cynefinoedd trefol, cysylltu pobl a bywyd gwyllt – Iwan Edwards, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru.

7.30pm Egwyl a chwis.

7.45pm Fideo byr: Casgliadau botaneg Amgueddfa Cymru

7.55pm Corynod prin a diddorol Cymru – Richard Gallon, COFNOD a Chymdeithas Arachnolegol Prydain

8.15pm Sgwrs Sydyn: Afancod - Ddoe, Heddiw ac Yfory – Alicia Leow-Dyke, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt.

8.25pm Sylwadau i gloi.

Gwybodaeth Bwysig:

  • Digwyddiad digidol gyda'r nos fydd hwn, ac mae'r rhan fwyaf o'r sgyrsiau wedi eu recordio ymlaen llaw, gyda sesiwn gwestiynau fyw.
  • Bydd cyfieithu ar y pryd o'r Gymraeg i'r Saesneg ar gael.
  • Mae'r digwyddiad hwn wedi ei anelu at gynulleidfa o oedolion gyda diddordeb amatur brwd yn y pwnc - Nid oes angen meddu ar wybodaeth arbenigol i gymryd rhan. Gall oedolion ifanc a phlant iau gymryd rhan hefyd gyda pheth cymorth.
  • Drwy brynu tocyn, rydych yn cytuno i'n Telerau ac Amodau ar gyfer Digwyddiadau Ar-lein. Er mwyn sicrhau bod y digwyddiad yn un diogel a braf i bawb, ymgynefinwch â hyn o flaen llaw.

Cymru Anhysbys 2020

Digwyddiadau