Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Sgwrs Amgueddfa: Ffermdy Cilewent | Cymraeg

Wedi'i Orffen
25 Tachwedd 2021, 18.00
Pris Tallwch Beth Gallwch - Rhodd a awgrymir: £5
Addasrwydd Pawb
 Teitl Sgwrs Amgueddfa - Museum Talks ar cefndir bwrdd sialc

Codwyd ffermdy Cilewent yn 1470 fel tŷ neuadd agored gyda nenffyrch pren, yn ucheldir Sir Faesyfed, ger Rhaeadr Gwy. Enw gŵr oedd Ewent, a’r ffermdy yma oedd ei encil. Yn 1734 ail-godwyd waliau pren gwreiddiol y tŷ gyda carreg, a mae’r dyddiad wedi ei gerfio i mewn i ffram y drws. Yn 1955 sefodd y tŷ yn ffordd argau newydd Claerwen a fe gynigiwyd yr adeilad i ni. Fe’i ailgodwyd yn yr Amgueddfa yn 1959 ac y mae yn ffefryn ymysg ein staff. Mae Cilewent yn enghraifft o dŷ hir ac yr oedd yn nodweddiadol o ffermdai de Cymru a’r canolbarth yn y cyfnod yn dilyn y canoloesoedd. Yma, yn yr un tŷ, bu’r perchnogion ynghyd a’i gwartheg yn byw. Fe fydd y sgwrs ddiddorol yma yn trafod nodweddion pensaerniol y math yma o gartref, tra hefyd bwrw golau ar fywyd y trigolion.

TOCYNNAU

Rhaglan Llawn

Digwyddiadau