Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Teithiau Ysbryd Ar-lein Sain Ffagan

Wedi'i Orffen
28 Hydref 2021, 7:30pm
Pris £6 + ffioedd Eventbrite
Addasrwydd 12+
Archebu lle Eventbrite
Tecell yn hongian dros dan agored

Ffotograffiaeth gan Garmon Roberts

Ymunwch â Dark Wales Tours ar Daith Ysbryd rithwir fydd yn codi'r llen ar ddirgelion Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru...

• Mwynhewch o gysur eich cartref wrth i ni gael mynediad arbennig i rai adeiladau hanesyddol liw nos am y tro cyntaf.

• Ymgollwch yn hanes pob adeilad wrth i ni adrodd y straeon iasol sydd wedi eu casglu dros y blynyddoedd.

• Ar ôl y daith, ymunwch â sgwrs holi ac ateb fyw dros Zoom gyda thîm Dark Wales Tours, i glywed mwy o straeon arallfydol.

 

Does dim gemau na thriciau ar y daith hon – mae'n daith rithiol wedi'i hymchwilio’n drylwyr ac yn driw drwy erddi ac adeiladu'r Amgueddfa. Bydd yn ymweld â'r union lefydd lle mae staff ac ymwelwyr yr Amgueddfa wedi gweld, clywed a theimlo pethau anesboniadwy dros y blynyddoedd.

Tocynnau

 

Gwybodaeth Bwysig:

- Llwyfannir y daith hon drwy borth ar-lein Eventbrite a bydd manylion ymuno yn cael eu rhannu gyda chi mewn da bryd.

- Mae'r cynnwys wedi'i recordio a'i olygu ymlaen llaw i gynnig y profiad gorau i'r gwyliwr. Cynhelir y sesiwn holi ac ateb fyw dros Zoom, a bydd ar gael drwy borth y digwyddiad.

- Cynhelir y sesiwn holi ac ateb ym mamiaith aelodau Dark Wales Tours, sef Saesneg.

- Addas i: 12+

 

Darperir y daith rithiol hon drwy bartneriaeth rhwng Amgueddfa Cymru a Dark Wales Tours.

Digwyddiadau