Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Siôn Corn a'i Ffrindiau - GARTREF

Wedi'i Orffen
11 Rhagfyr 2021, 12:15pm - 7pm
Pris £5 + ffioedd Eventbrite
Addasrwydd Teuluoedd. Plant oed 3-8
Archebu lle Eventbrite

Mae’r Nadolig yn nesáu, ac mae’r corachod drygionus yn brysur yn paratoi at y diwrnod mawr... Mae cymaint i’w wneud, ac maen nhw angen eich help!

Ymunwch â’r corachod, Siân Corn, a Siôn Corn ei hun, am brynhawn llawn o hwyl yr ŵyl. A’r cyfan o gysur eich cartref!

 

Dyma sydd ar y rhestr eleni:

- Mae Siôn Corn WRTH EI FODD â bisgedi sinsir! Bydd Siân Corn yn y gegin yn barod i rannu ei rysáit arbennig â chi.

- Dysgwch fwy am rai o draddodiadau Nadoligaidd gwych Cymru.

- Ymunwch â galwad fideo fyw i gwrdd â cheirw go iawn mewn Coedwig Gudd yn y Lapdir.

- Gweddïo am eira? Ymunwch â’r corachod yn eu gweithdy i greu plu eira papur, a globau eira.

- Ymunwch â ni i ganu rhai o hoff ganeuon yr ŵyl.

- Ymlaciwch o flaen y tân i gael stori gan Siôn Corn.

 

TOCYNNAU

 

Gwybodaeth Bwysig:

- Digwyddiad ar-lein yw hwn i chi ei fwynhau adref. NID yw tocynnau’r digwyddiad hwn yn docynnau i ymweld yn y cnawd â Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

- Digwyddiad ar gyfer plant 3-8 oed yw hwn.

- Nifer cyfyngedig o docynnau sydd ar gael. Rhaid archebu tocynnau o flaen llaw.

- Mae’r rhan fwyaf o’r cynnwys wedi’i recordio ymlaen llaw ond bydd yn cael ei ddangos fel pe bai’n fyw. Rydyn ni’n argymell eich bod yn dilyn y rhaglen yn ei threfn, ond gallwch fwynhau’r gweithgareddau yn eich amser eich hun hefyd.

- Bydd pecyn ar gael i’w lawrlwytho ymlaen llaw, i’ch helpu i gynllunio’ch profiad Nadoligaidd.

- Bydd y deunydd digidol ar gael i ddeiliaid tocynnau rhwng 11.45am Sadwrn 11 Rhagfyr a 6pm Sul 12 Rhagfyr.

- Archebwch 1 tocyn ar gyfer pob grŵp neu deulu. Gofynnir i chi ddarparu enwau’r sawl sy’n mynychu wrth gofrestru.

- Bydd yr holl ddeunyddiau a gweithgareddau* ar gyfer y digwyddiad hwn yn ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg). Dewiswch eich iaith wrth brynu tocyn. *Heblaw’r alwad fyw o’r Lapdir – fydd yn Saesneg.

- Mae cyfieithiadau BSL ar gael ar gyfer yr holl gynnwys fideo. Cofiwch ddewis y tocyn cywir wrth archebu.

Digwyddiadau