Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Nadolig yn yr Amgueddfa

Wedi'i Orffen
6–23 Rhagfyr 2021
Pris Am Ddim
Addasrwydd Teuluoedd
Sion Corn yn sefyll mewn drws siop, tra bod eira yn cwympo.

Rydym yn dathlu’r Nadolig mewn sawl ffordd eleni, gyda digwyddiadau a gweithgareddau digidol ac yn ein safleoedd i’r teulu cyfan eu mwynhau.

Ymunwch â Siôn Corn, Siân Corn a’r corachod direidus am wledd o hwyl yr ŵyl gyda galwad fyw arbennig iawn o’r Lapdir yn ein digwyddiad Siôn Corn a’i Ffrindiau – GARTREF ar 11 Rhagfyr.

Mae ein sgyrsiau amgueddfa ar-lein yn parhau gyda Thraddodiadau’r Nadolig a’r Flwyddyn Newydd ar 9 Rhagfyr.

Trwy gydol mis Rhagfyr gallwch grwydro o gwmpas ein hamgueddfeydd i ddilyn ein Helfa Nadolig i ddod o hyd i’r cymeriadau cudd.

Os ydych chi’n chwilio am anrhegion Nadolig anarferol, galwch draw i Farchnad Grefftwyr Sain Ffagan neu Farchnad Grefftau’r Gaeaf Abertawe. Mae gennym hefyd ddetholiad o anrhegion Nadoligaidd unigryw yr amgueddfa yn ein siop ar-lein.

Yn olaf, i’r person anodd ei blesio rhowch y rhodd o gwrs diwrnod iddynt. Gallwch ddewis o: Gwaith Gof, Gwaith Lledr, Wyna, Enamelo, Creu Basged Dorch, a Gwehyddu Brwyn.

Digwyddiadau