Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Gŵyl Wyddoniaeth Caerdydd

Wedi'i Orffen
19–22 Chwefror 2022
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Eventbrite

Mae'r Amgueddfa'n falch o gefnogi Gŵyl Wyddoniaeth Caerdydd, sy'n dod â phynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) i'r brifddinas a thu hwnt. 

Archebwch Eich Tocyn Am Ddim

Eleni, rydyn ni'n dathlu gwyddoniaeth yr Amgueddfa trwy borth digidol yr ŵyl.

  • Dewch i gael blas ar y 5 miliwn o wrthrychau hanes natur sydd yng nghasgliadau'r Amgueddfa.
  • Cewch hefyd ddysgu mwy am waith gwyddonwyr yr Amgueddfa sy'n gofalu am y gwrthrychau hyn ac yn eu hastudio.
  • Bydd cyfleoedd i fynd tu ôl i'r llenni a deall sut y gallwch chi archwilio byd natur.
  • Rhowch dro ar rai o'n canllawiau sylwi neu chware bingo byd natur.
  • Wyddoch chi fod ein harbenigwyr Amgueddfa wastad wrth law i'ch helpu chi i adnabod be welwch chi?

Gwybodaeth Ychwanegol 

Bydd ffilmiau Gŵyl Wyddoniaeth Caerdydd ar gael rhwng 19 a 22 Chwefror.

Mae cyfarwyddiadau yn esbonio sut i gael at y cynnwys yn yr e-byst gan Eventbrite.

Mae rhai o'r ffilmiau wedi cael eu defnyddio ar gyfer digwyddiadau eraill a rhai yn newydd sbon ar gyfer yr Ŵyl.

Efallai hoffech chi rhain hefyd?...

Digwyddiadau