Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: #CwpanGwyddoniaethyrAmgueddfa

Wedi'i Orffen
15–22 Chwefror 2022
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Mae ein gwyddonwyr ni oll yn credu mai eu gwrthrychau nhw yw'r gorau yn yr Amgueddfa!

Dim ond un ffordd sydd i setlo hyn – #CwpanGwyddoniaethyrAmgueddfa!

Dilynwch ni ar Twitter @CardiffCurator cyn ac yn ystod Gŵyl Wyddoniaeth Caerdydd a phleidleisiwch am eich hoff wrthrych ym mhob rownd.

Ydy cregyn yn curo mwydod, neu wymon yn well na blodau? A pha gerrig yw'r mwya cyffrous?

Helpwch ni i benderfynu os mai ffosil, anifail, mwyn neu blanhigyn fydd y gwrthrych hanes natur mwyaf poblogaidd!

Efallai hoffech chi rhain hefyd?...

Digwyddiadau