Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Sgwrs Amguedda: Bywyd Rhywiol Malwod a Gwlithod | Saesneg

Wedi'i Orffen
14 Chwefror 2022, 18:00
Pris Tallwch Beth Gallwch - Rhodd a awgrymir: £5
Addasrwydd 18+
 Teitl Sgwrs Amgueddfa - Museum Talks ar cefndir bwrdd sialc

Mae rhyw yn un o'r prif resymau am esblygiad, fel y sylwodd Darwin a'i gyfoeswyr. Mae'n siapio cyrff ac ymddygiad pob math o rywogaethau, ac yn cyfrannu at fioamrywiaeth y blaned. Mae casgliadau sŵolegol amgueddfeydd yn agor ein llygaid i fyd rhywiol llawer mwy eang na'n un ni fel pobl.

Nid diddordeb gwyrdroëdig yw hyn - mae gwybodaeth am fywydau rhywiol anifeiliaid cyn bwysiced ag unrhyw fath arall o fywydeg. Mae archwilio organau rhyw yn allweddol wrth ddosbarthu ac adnabod llawer o rywogaethau di-asgwrn-cefn. Bydd y sgwrs hon yn dangos pa mor bwysig yw hyn i gasgliadau ac ymchwil Amgueddfa Cymru ar dacsonomeg malwod a gwlithod o'r DU ac Affrica drofannol.

Un peth sy'n gyffredin am hynafiaid yr holl anifeiliaid hyn - mae pob un wedi llwyddo i ddod o hyd i gymar a chenhedlu. Mae hyn yn ddigon cymhleth, gyda phob math o ‘frwydro’ rhwng y rhywiau, cystadleuaeth rhwng sberm, a gwahanol ffyrdd cudd o ddewis rhwng partneriaid. Mae'r rhan fwyaf o falwod a gwlithod yn ddeurywiaid, ac mae rhai yn gallu newid neu addasu rolau rhywiol, neu, mewn argyfwng, atgenhedlu ar eu pen eu hunain. Maen nhw wedi esblygu pob math o gyfarpar er mwyn gwneud hyn, gan gynnwys 'dartiau serch', sbermatofforau pigog, a chwarennau mwcws arbennig - ac mae pob un o'r rhain i'w gweld yn ein gerddi!

Sylwer: oherwydd natur y sgwrs, nid yw'n addas i unrhyw un dan 18 oed.

TOCYNNAU

Rhaglan Llawn

Digwyddiadau