Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Amueddfa Dros Nos: Byd Natur GARTREF

13 a 14 Awst 2022, 2pm - 10am
Pris £5 + ffioedd Eventbrite
Addasrwydd Teuluoedd. Plant oed 4-12
Archebu lle Eventbrite

Dyma wahoddiad i chi ymuno â thaith wyllt! Profwch noson llawn hwyl yn yr Amgueddfa o gysur eich cartref.

 

Dyma’r cynllun:

- Adeiladu gwersyll, creu binociwlars, a pharatoi am antur hollol unigryw drwy’r Amgueddfa. 

- Ewch tu ôl i’r llenni i stordai’r Amgueddfa, i ddarganfod lle mae pryfed, bywyd morol, a rhywogaethau mewn perygl yn cuddio. 

- Binocwlars yn barod... ymunwch â galwad fideo byw o saffari yn Ne Affrica i edrych am eliffantod!

 - Ydych chi erioed wedi meddwl sut mae pryfed bwytadwy yn blasu?! Cadwch eich lefelau egni yn uchel a pharatowch Sudd y Jwngl, Pwdin Pridd, a byrbryd Sgram Pryfed.

 - Archwiliwch y tir, y môr a’r awyr yn ein oriel rhithwir Hanes Natur, cyn profi eich gwybodaeth mewn cwis ar-lein.

 - Ymlaciwch ac ymuno â sesiwn yoga amser gwely arbennig ̶ yna ewch yn ôl i’r gwersyll i freuddwydio am greaduriaid môr yn nofio’n rhydd yn y cefnfor.

 - Deffrw'n gynnar i wylio adar, cyn adeiladu bwydwyr adar a bomiau hadau pili pala fydd yn helpu i warchod a pheillio ein tir.

Gwybodaeth bwysig:

- Anelir y digwyddiad hwn at blant rhwng 4 a12 oed.

 - Digwyddiad ar-lein yw hwn i chi ei fwynhau adref. NID yw tocynnau’r digwyddiad hwn yn docynnau i ymweld yn y cnawd ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. 

- Nifer cyfyngedig o docynnau sydd ar gael. Rhaid archebu tocynnau o flaen llaw. 

- Bydd y digwyddiad yn dechrau am 1pm ac yn gorffen am 10am y bore wedyn. - Bydd pecyn ar gael i’w lawrlwytho ymlaen llaw, ynghyd ag adnoddau eraill i’ch helpu i gynllunio’ch profiad.

- Mae’r rhan fwyaf o’r deunydd wedi cael ei recordio o flaen llaw ond caiff ei ddangos yn fyw. Rydym yn argymell eich bod yn dilyn y rhaglen yn ei threfn, ond gallwch fwynhau’r gweithgareddau ar eich cyflymder eich hun.

 - Bydd y cynnwys digidol ar gael i ddeiliaid tocynnau rhwng 12.45pm ar Ddydd Sadwrn 13 Awst a 10am ar Ddydd Llun 15 Awst. Ni fydd y cynnwys ar gael ar ôl yr amser hwn.

- Archebwch 1 tocyn ar gyfer bob grŵp neu deulu. Byddwn yn gofyn i chi ddarparu enwau’r sawl sy’n mynychu wrth gofrestru, at ddibenion y gystadleuaeth.

- Bydd yr holl ddeunyddiau a gweithgareddau a gaiff eu darparu ar gyfer y digwyddiad hwn yn ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg) ac eithrio y galwad byw saffari, elfennau curadurol tu ôl i'r llenni, a negeseuon gan Folly Farm a Lizzie Daly. Bydd y weithgareddau hon yn iaith gyntaf y cyflwynwyr, sef Saesneg.

Digwyddiadau