Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Amgueddfa Dros Nos: Y Rhufeiniaid GARTREF

25 a 26 Mehefin 2022, 2pm - 10am
Pris £5 + ffioedd Eventbrite
Addasrwydd Teuluoedd. Plant oed 4-12
Archebu lle Eventbrite
Poster digwyddiad Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru Dros Nos: Adref

Poster digwyddiad Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru Dros Nos: Adref

Ffilm hyrwyddo:

Ffilm gyda BSL:

Dewch ar antur Rufeinig gyda ni! Ymunwch â ni am noson llawn hwyl yn yr Amgueddfa o gysur eich cartref. 

 

Dyma fydd yn digwydd: 

- Adeiladu cuddfan, gwisgo fel Rhufeiniaid, a pharatoi am antur hollol unigryw drwy’r Amgueddfa. 

- Ewch tu ôl i’r llenni i storfeydd yr Amgueddfa, i ddarganfod trysorau Rhufeinig yr hen Isca. 

- Ymunwch â galwad fideo fyw arbennig i weld adeilad mwyaf enwog Rhufain - y Colosseum!  

- Paratowch i deithio’n ôl mewn amser, er mwyn hyfforddi fel llengfilwyr. 

- Barod am wledd? Cewch ddysgu beth oedd y Rhufeiniaid yn ei fwyta, cyn paratoi danteithion blasus adref!  

- Archwiliwch Gardd Rufeinig Caerllion mewn ymweliad rhithiol 360, cyn profi eich gwybodaeth mewn cwis ar-lein. 

- Ymlaciwch i wylio ffilm cyn gwely, ac yna ymuno â sesiwn fyfyrio, lle byddwn yn ymweld â ffynnon sanctaidd hudol. 

- Mwynhewch brecwast yn yr ardd, cyn creu gardd berlysiau a thrysorau Rhufeinig! 

Digwyddiadau