Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Sgwrs Amgueddfa AR-LEIN: Lleisiau’r Wal Goch - CYMRAEG

5 Hydref 2023, 6yh
Pris Talwch Beth Gallwch - Rhodd a awgrymir £5
Addasrwydd Pawb

Het Pel-droed 

Archebu tocynnau 

I lawer iawn o bobl, mae pêl-droed yn fwy na gêm – mae’n ffordd o fyw ac yn arwydd o hunaniaeth, ac mae’n agos at galon cymunedau ledled Cymru. ⁠ Ymunwch â’r curadur Elen Phillips wrth iddi drafod y broses o greu Lleisiau’r Wal Goch – arddangosfa yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru sy’n rhoi sylw i ddiwylliant pêl-droed Cymru, o safbwynt y cefnogwyr. 

 

Gwybodaeth Bwysig

 Cynhelir y sesiwn yma yn Gymraeg.

Caiff y sgwrs ei recordio ymlaen llaw, gyda sesiwn Cwestiwn ac Ateb fyw gyda'r Curadur i ddilyn.

Bydd y sgwrs hon yn cael ei chynnal fel gweminar by war Zoom. Bydd e-bost gyda dolen i ymuno â’r weminar yn cael eu hanfon i chi 24 awr cyn y sgwrs. Gall hefyd gael mynediad i’r ddolen yma trwy eich porth cwsmer Amguedda Cymru ar-lein. Edrychwch yn eich ffolderi sbam/sbwriel os na allwch weld yr e-byst a chysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk os oes problem.

Bydd y weminar ar gael i'w gwylio am 48 awr wedi'r digwyddiad a bydd dolen yn cael ei gyrru i chi drwy e-bost yn dilyn y sgwrs.

Mwy o sgyrsiau o ddiddordeb

Digwyddiadau