Gŵyl Fwyd Amgueddfa Cymru Food Festival Digidol - Digital

English
Gwyl Fwyd Amgueddfa Cymru - 12-13 Medi 2020 (Digidol)

Hanes yr Ŵyl

Mae Gŵyl Fwyd Sain Ffagan yn ddigwyddiad blynyddol sydd fel arfer yn cael ei chynnal yn Sain Ffagan, Amgueddfa Werin Cymru. Ers ei sefydlu yn 2010, mae’r ŵyl wedi mynd o nerth i nerth ac erbyn hyn yn denu 25,000 o ymwelwyr dros y penwythnos: gan ddathlu cynhyrchwyr bwyd, diod a chrefftwyr gorau Cymru, yn ogystal â darparu rhaglen lawn o adloniant, gweithgareddau ac arddangosiadau.

Un o brif nodau’r ŵyl ydy i addysgu a chodi ymwybyddiaeth ein hymwelwyr o’r broses gynhyrchu bwyd a phwysigrwydd bwyta’n iach mewn ffordd hwyliog a rhyngweithiol, ac mae’r adeiladau hanesyddol a fferm weithiol yr Amgueddfa yn cynnig lleoliad unigryw ar gyfer digwyddiad yn ymwneud â bwyd.

Gyda digwyddiadau mawr wedi eu gwahardd am y tro, rydyn ni’n gyffrous iawn i gyhoeddi bod Gŵyl Fwyd 2020 yn mynd i fod yn un digidol! Cynhelir Gŵyl Fwyd Amgueddfa Cymru ar Fedi 12 a 13, a gallwch chi ymuno â’r digwyddiad ar-lein yma trwy ddilyn Amgueddfa Cymru ar Facebook, Twitter, Instagram a Crowdcast. Bydd pob un o’r platfformau uchod yn cael eu trin fel pebyll neu ardaloedd gwahanol o’r ŵyl – gyda gweithdai i’r teulu, demos coginio, sgyrsiau panel, cerddoriaeth fyw, marchnad ddigidol, a llu o weithgareddau a straeon wedi eu hysbrydoli gan eitemau o gasgliadau’r Amgueddfa.