Gŵyl Fwyd Amgueddfa Cymru Food Festival Digidol - Digital

English
Gwyl Fwyd Amgueddfa Cymru 6-12 Medi 2021 (Digidol)

Rhaglen yr Ŵyl

Marchnad Ddigidol
Cerddoriaeth
Gweithgareddau i'r Teulu
Newyddion

Cefnogwch Ni

Gobeithio eich bod yn mwynhau’r Ŵyl Fwyd eleni. Fel pob sefydliad arall yng Nghymru, rydym wedi wynebu heriau annisgwyl o ganlyniad i bandemig COVID-19.  

Fel elusen, rydyn ni angen ein cefnogwyr yn fwy nag erioed. Mae rhoddion yn ein galluogi ni i gefnogi pobl Cymru a gofalu am y casgliadau cenedlaethol. 

Mae’r Ŵyl Fwyd ar gael i chi ei mwynhau am ddim, ac rydym yn ddiolchgar iawn am bob rhodd gan ein hymwelwyr. Mae eich cefnogaeth yn gwneud gwahaniaeth mawr. Os oes modd i chi gefnogi eich amgueddfa genedlaethol yn ystod y cyfnod anodd hwn, byddem yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth yn fawr iawn. 

Rhoi cyfraniad unigol neu reolaidd heddiw. 

Dewch i ddarganfod y ffyrdd eraill y gallwch chi gefnogi Amgueddfa Cymru, a chael eich ysbrydoli ar yr un pryd. O ddod yn Aelod o’n teulu o amgueddfeydd i fod yn Noddwr Oes – ymunwch â ni

Diolch o galon am eich cefnogaeth.

Cyfrannu nawr