Llun Gwefan Gwyl Fwyd 202

Stondinwyr

Mae ymwelwyr â Gŵyl Fwyd Amgueddfa Cymru wedi arfer gallu blasu a phrynu cynnyrch gan dros 80 o stondinau bwyd, diod a chrefft, sy'n nythu ymhlith yr adeiladau hanesyddol.

Dyma rhai o'r stondinwyr a fydd yn arddangos eleni...