Llun Gwefan Gwyl Fwyd 202

Gwneud Cais

Mae Gŵyl Fwyd Amgueddfa Cymru yn falch o roi llwyfan i gynhyrchwyr a busnesau bwyd bach, lleol ac annibynnol o Gymru.

Gyda thros 80 o stondinau yn cynnig detholiad eang o gynnyrch, o brydau traddodiadol Cymru i fwyd stryd blasus, mae rhywbeth at ddant pawb!

 

Ydych chi’n fusnes bwyd a diod ac â diddordeb mewn ymgeisio am stondin?

Mae’r broses ymgeisio ar agor ym mis Ionawr/Chwefror bob blwyddyn; felly rydym ni eisoes wedi dewis ein stondinwyr ar gyfer digwyddiad 2022. Ebostiwch digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk i gael eich hychwanegu at restr aros yr Ŵyl Fwyd ac i dderbyn gwybodaeth am unrhyw gyfleoedd eraill sy’n codi yn y dyfodol.