Gwyl Fwyd Amgueddfa Cymru
9-10 Medi 2023

Y Rhaglen

Digwyddiad: Ardal Far Gwalia

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
9 a 10 Medi 2023, 10am-6pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Llaw yn tynnu peint

Bydd Lawnt Gwalia yn gartref i fariau a chynhyrchwyr annibynnol o Gymru, gyda dewis helaeth o seidr, cwrw crefft, gwirodydd, gwin a choctels.

Byddwn yn cyhoeddi rhestr lawr o'n stondinwyr dros yr haf.

 

Yn ein hymdrechion i leihau plastig untro yn y digwyddiad, bydd pob diod yn cael ei weini mewn cwpanau y gellir eu hailddefnyddio am flaendal o £1.

 

Eisiau bod y cyntaf i glywed am yr holl fandiau, gweithgareddau a masnachwyr bwyd gwych? Cofrestrwch a byddwch hefyd yn cael côd gostyngiad o 10% i'w ddefnyddio yn Siop yr Amgueddfa yn Sain Ffagan.

Digwyddiadau