Gwyl Fwyd Amgueddfa Cymru
9-10 Medi 2023

Y Rhaglen

Digwyddiad: Ardal Bwyd Da Caerdydd

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
9 a 10 Medi 2023, 10am-6pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Lleoliad: Cae Cilewent (gyferbyn â 46)

Yn yr Ardal Bwyd Da bydd gweithgareddau hwyliog i’r teulu cyfan ddysgu am fwyd sy’n dda i bobl a’r blaned. Wedi'i gynnal gan Bwyd Caerdydd gyda Beca Lyne-Pirkis (Cogydd, Cyflwynydd, Awdur a Seren Great British Bake Off), bydd y babell yn cynnwys gweithdai ysbrydoledig, arddangosiadau, sgyrsiau a gweithgareddau i ddathlu bwyd lleol.

 

Rhaglen:

 

Dydd Sadwrn 09/09/23

 

10.30-11.15 - Cyfnewid bwyd sy’n dda i'r blaned
Cyfnewid bwyd sy'n dda i'r blaned. Ydy bwydydd sy'n seiliedig ar blanhigion yn well i'r blaned mewn gwirionedd? Yn yr arddangosiad ymarferol hwn gyda Hannah o Green Squirrel byddwn yn edrych ar effeithiau gwahanol ddewisiadau bwyd ac yn dysgu tri rysáit hawdd (a blasus iawn!) ar gyfer brecwast, cinio a swper a fydd yn eich helpu i gyfnewid bwyd bob dydd sy'n torri ôl troed eich bwyd. 

11.30-12.15 - Different Fruitures - Sioe i'r Teulu Cyfan (Saesneg)
Mae Action Movement Peace yn dychwelyd i ddod â pherfformiad theatr rhyngweithiol sy'n addas i bob oedran! Teithiwch i ddyfodol posib lle mae'r MOCH yn rheoli. Gallwch helpu i'w hatal trwy ddefnyddio eich creadigrwydd a'ch llais. Byddwch yn helpu Hadau ar eu taith i ailddarganfod y gwir bethau anghofiedig...
Cwmni theatr o Gaerdydd yw Action Movement Peace sy'n creu gwaith sy'n ceisio cysylltu pobl â byd natur, eu hunain a'i gilydd.

13.30-14.00 - Arddangosiad Bara Surdoes
Ymunwch â David LaMasurier o Pettigrew Bakery Caerdydd ar gyfer arddangosiad bara surdoes.

14.15-14.45 - Hwyl gyda Ffrwythau a Llysiau - Ffrindiau Ffrwythau Tymhorol ac Angenfilod Ffrwythau a Llysiau
Gweithgareddau llawn hwyl i blant 5-10 oed. Dysgwch sut i roi hwb i'ch '5 y dydd' a gwneud byrbryd ffrwythau iach ar thema anifeiliaid o ffrwythau tymhorol. Fel arall, gallwch greu anghenfil ffyrnig o ffrwythau a llysiau.

16.00-16.30 - Coginio gyda Beca Lyne-Pirkis
Syniadau hawdd ar gyfer bwyta tymhorol a chynaliadwy ar gyllideb.

16.30-17.15 - Bwyd Cymru - Cwis y Cynhaeaf
Cwis difyr a diddan sy'n canolbwyntio ar ffrwythau, llysiau a diwylliant bwyd yng Nghymru. Bydd cwestiynau'n canolbwyntio ar faeth, tymhorau ffrwythau a llysiau, gwastraff bwyd, a chynaliadwyedd. Bydd cyfle i ddysgu mwy am fwydydd traddodiadol Cymru a'r berthynas rhwng bwyd a diwylliant yng Nghymru heddiw gan gynnwys cwestiynau ynghylch casgliadau bwyd yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, gan gynnwys dulliau coginio hanesyddol a thyfu bwyd. Cwis sy'n archwilio agweddau ar fwyta'n gynaliadwy ac yn lleol yng Nghymru.

17.30-18.00 - Celfyddyd Eplesu
Dewch i ddarganfod byd cyffrous mudferwi bwyd a dysgu sgiliau ymarferol newydd yn y gweithdy ymarferol hwn! Gyda'n gilydd byddwn yn archwilio'r broses o wneud bresych picl cartref, yn dysgu sut i wneud kefir dŵr blasus sy'n llawn probiotigau ac yn trafod buddion maethol bwydydd sydd wedi'u eplesu.

 

Dydd Sul 10/09/23

 

10.30-11.15 - Hwyl gyda Ffrwythau a Llysiau - Ffrindiau Ffrwythau Tymhorol ac Angenfilod Ffrwythau a Llysiau
Gweithgareddau llawn hwyl i blant 5-10 oed. Dysgwch sut i roi hwb i'ch '5 y dydd' a gwneud byrbryd ffrwythau iach ar thema anifeiliaid o ffrwythau tymhorol. Fel arall, gallwch greu anghenfil ffyrnig o ffrwythau a llysiau.

11.30-12.15 - Different Fruitures - Sioe i'r Teulu Cyfan (Saesneg)
Mae Action Movement Peace yn dychwelyd i ddod â pherfformiad theatr rhyngweithiol sy'n addas i bob oedran! Teithiwch i ddyfodol posib lle mae'r MOCH yn rheoli. Gallwch helpu i'w hatal trwy ddefnyddio eich creadigrwydd a'ch llais. Byddwch yn helpu Hadau ar eu taith i ailddarganfod y gwir bethau anghofiedig...
Cwmni theatr o Gaerdydd yw Action Movement Peace sy'n creu gwaith sy'n ceisio cysylltu pobl â byd natur, eu hunain a'i gilydd.

12.30-13.15 - Bwyta'n Dda am Lai
Ar adeg pan rydyn ni i gyd yn cyfrif ceiniogau ac yn chwilio am atebion i gadw ein deiet yn amrywiol ac yn iach, mae Amanda a Hannah o CIC Urban-Vertical a Gardd Gegin Grangetown wedi dyfeisio prydau blasus a maethlon y gallwch eu paratoi'n hawdd gartref, gan ddefnyddio cynhwysion bwyd dros ben, llysiau y gallwch eu tyfu ar eich silff ffenest ac ychydig o ddychymyg felly 'Bwyta I MEWN yw'r Bwyta ALLAN newydd'. Ymunwch â'r gweithdy hwn i feistroli eich cogydd bwyd dros ben mewnol.

13.30-14.00 - Arddangosiad Bara Surdoes
Ymunwch â David LaMasurier o Pettigrew Bakery Caerdydd ar gyfer arddangosiad bara surdoes.

14.15-14.45 - Dathlu Afalau Cymru
Ymunwch â ni i ymchwilio i hanes cyfoethog yr afal Cymreig a dathlu ei bosibiliadau!  Bydd arbenigwyr o Amgueddfa Cymru yn adrodd hanesion am wneud seidr yn y dull traddodiadol ac yn mynd â ni ar daith drwy'r oesoedd i'r dull modern o gynhyrchu sudd afal.  Bydd cynrychiolwyr o Orchard Cardiff yn sôn am eu gwaith yn cynaeafu coed ffrwythau yn yr iard gefn ac yn esbonio sut y gallwch gymryd rhan mewn digwyddiadau cymunedol y cynhaeaf ledled Caerdydd.

16.00-16.30 - Coginio gyda Beca Lyne-Pirkis
Syniadau hawdd ar gyfer bwyta tymhorol a chynaliadwy ar gyllideb.

16.30-17.15 - Bwyd Cymru - Cwis y Cynhaeaf
Cwis difyr a diddan sy'n canolbwyntio ar ffrwythau, llysiau a diwylliant bwyd yng Nghymru. Bydd cwestiynau'n canolbwyntio ar faeth, tymhorau ffrwythau a llysiau, gwastraff bwyd, a chynaliadwyedd. Bydd cyfle i ddysgu mwy am fwydydd traddodiadol Cymru a'r berthynas rhwng bwyd a diwylliant yng Nghymru heddiw gan gynnwys cwestiynau ynghylch casgliadau bwyd yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, gan gynnwys dulliau coginio hanesyddol a thyfu bwyd. Cwis sy'n archwilio agweddau ar fwyta'n gynaliadwy ac yn lleol yng Nghymru.

17.30-18.00 - Celfyddyd Eplesu
Dewch i ddarganfod byd cyffrous mudferwi bwyd a dysgu sgiliau ymarferol newydd yn y gweithdy ymarferol hwn! Gyda'n gilydd byddwn yn archwilio'r broses o wneud bresych picl cartref, yn dysgu sut i wneud kefir dŵr blasus sy'n llawn probiotigau ac yn trafod buddion maethol bwydydd sydd wedi'u eplesu.
 

 

Sondinau

Danteithion Tymhorol: Hwyl Bwyd i'r Teulu sydd o les i Gymru ac i'r Blaned
Dewch i ymuno â ni ar ein stondin hwyliog i ddathlu bwyd a'r Hydref! Cymerwch ran mewn gweithgareddau hwyliog sy'n canolbwyntio ar fwyd i'r teulu. Bydd amrywiaeth o weithgareddau difyr er mwyn i'r teulu ddarganfod mwy am fwyd tymhorol a sut gallwn ni i gyd fwyta'n well er lles Cymru/ein planed.

Tyfu Caerdydd: Tyfwch eich bwyd eich hun y gaeaf hwn
Dewch i stondin Tyfu Caerdydd i wneud eich cit tyfu bach eich hun i dyfu pêrlysiau a llysiau ar gyfer y gaeaf

Bwyd Caerdydd/Bwyd Fro: Ymunwch â Mudiad Bwyd Da Caerdydd a'r Fro gyda Bwyd Caerdydd a Bwyd y Fro
Dewch draw i weld sut mae Caerdydd a Bro Morgannwg yn ceisio dod yn rhai o'r lleoedd bwyd mwyaf cynaliadwy yn y DU - gan gydweithio yng Nghymru i adeiladu system fwyd ffyniannus, iach a chynaliadwy yng Nghymru.

Ganolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd (Dydd Sadwrn yn unig)
Bydd ymchwilwyr o Ganolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn gwahodd pobl i gymryd rhan mewn prosiect ymchwil diogelwch bwyd gwyddoniaeth dinasyddion 'Ydy’ch oergell yn ddigon oer?' Bydd 1000 o bobl yn cael thermomedr oergell am ddim wrth cymryd rhan. 

 

 

 

 

 

 


 

Digwyddiadau