Gwyl Fwyd Amgueddfa Cymru
9-10 Medi 2023

Y Rhaglen

Digwyddiad: Marchnad Fwyd

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
9 a 10 Medi 2023, 10am-6pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Stondinwr yn dal potel o win gan arllwys sampl i gwsmer

Bydd y Farchnad Fwyd yn llawn cynnyrch lleol gan gynnwys cacennau, cyffeithiau a chawsiau gan 40 o gynhyrchwyr bwyd a diod o Gymru. 

Byddwn yn cyhoeddi rhestr lawr o'n stondinwyr dros yr haf.

 

Eisiau bod y cyntaf i glywed am yr holl fandiau, gweithgareddau a masnachwyr bwyd gwych? Cofrestrwch a byddwch hefyd yn cael côd gostyngiad o 10% i'w ddefnyddio yn Siop yr Amgueddfa yn Sain Ffagan.

Digwyddiadau