Dysgu yn Amgueddfa Lleng Rufeining Cymru

Dewch i ddarganfod Caerllion Rufeinig. Cewch archwilio’r Amgueddfa Rufeinig, yr amffitheatr, y baddonau, yr ardd a’r barics. Gwisgwch lifrai llengfilwr mewn model o Ystafell Barics a phrofi bywyd milwr Rhufeinig. Mwynhewch weithdy gydag un o’n hathrawon Rhufeinig yn yr Amgueddfa.

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

High St
Caerleon
Casnewydd
NP18 1AE

Manylion Mynediad

Anghenion Ychwanegol

Gwybodaeth am Iechyd a Diogelwch

Polisi a Gweithdrefnau Diogelu Plant