Eich Amgueddfa, Eich Llais

Mae Amgueddfa Cymru yn ystyried ei datblygiad dros y ddegawd nesaf ac angen eich help chi.

Rydyn ni am i’n cynlluniau at y dyfodol fod yn berthnasol i chi. Sut allwn ni eich cefnogi chi, eich teulu, eich ffrindiau a’r gymuned leol? Beth ydych chi am ei weld gan amgueddfa genedlaethol?

Dros yr haf roedden ni wedi gobeithio ymweld â chymunedau ledled Cymru i glywed eich syniadau am yr hyn ddylai Amgueddfa Cymru fod yn ei wneud dros y ddegawd nesaf. Roedd hyn yn amhosib o ganlyniad i COVID-19, ond mae’n dal yn bwysig i ni gasglu barn pobl o bob cwr o Gymru.

Mae sawl ffordd i chi leisio eich barn. Yn y ddogfen isod mae amlinelliad o’n syniadau a’n hamcanion fel man cychwyn. Gallwch chi anfon e-bost, cwblhau arolwg, neu ddefnyddio cyfrwng sy’n gyfforddus i chi! Bydd barn a syniadau pawb yn ein helpu i gynllunio a chynrychioli Cymru yn y dyfodol.

Mae’r adnoddau yma hefyd ar gael ar bapur. Cysylltwch â ni os hoffech chi, neu rywun rydych chi’n eu hadnabod, dderbyn y wybodaeth hon drwy’r post.

Bydd y broses hon yn gorffen ar 9 Hydref 2020.