Dylunio Meicrosgopig: casgliad Ernest Heath o Fforaminiffera

Casgliad sleidiau Ernest Heath

Casgliad sleidiau Ernest Heath

Fyddai gennych chi'r amynedd i greu patrymau pitw fel y rhain?

Dychmygwch mai'r flwyddyn yw 1900, does dim teledu na rhyngrwyd i'ch diddanu. Drwy lwc, mae meicrosgopau fforddiadwy ar gael ac rydych chi wedi dechrau casglu gwrthrychau gwych a gwirion i'w hastudio. Mae archwilio byd natur ar raddfa fach yn boblogaidd ac yn hwyl.

Fforaminiffera sydd ar y sleidiau meicrosgop hyn gan fwyaf, sef anifeiliaid pitw sy'n byw drwy arnofio ger arwyneb y môr neu ar wely'r môr.

Ernest Heath: Gwr a chanddo law gadarn

Cawsant eu creu gan Ernest Heath, fwy na thebyg gan ddefnyddio brwsh paent gwlyb i godi'r samplau o dywod a llaid. Dydyn ni ddim yn gwybod rhyw lawer am y dyn ond roedd yn gymrawd y Gymdeithas Feicrosgopaidd Frenhinol, cafodd afael ar laid o foroedd dyfnion o bedwar ban rywfodd neu'i gilydd ac mae'n rhaid bod ganddo lawer o amser sbâr! Cysylltwch â ni os ydych chi'n gwybod mwy amdano.

Yn ddiweddar, bu arbenigwyr Daeareg yr Amgueddfa wrthi'n glanhau ac yn adfer y casgliad unigryw a hardd hwn o sleidiau.

Ffosilau o ddyddiau cynnar math newydd o wyddoniaeth.

Sleid microsgop cyn ac ar ôl gwaith cadwraeth

Sleid microsgop cyn ac ar ôl gwaith cadwraeth

Cafodd rhai o'r fforaminiffera eu casglu drwy dreillio gan HMS Challenger ar ei alldaith ym 1872-1876. Dyma oedd un o'r alldeithiau ymchwil gwyddonol cyntaf ar y môr ac fe'i galwyd yn ddechreuad eigioneg, sef astudiaeth y cefnforoedd. Mewn gwirionedd, rydyn ni'n dal i wybod llai am wely'r môr nag y gwyddom am ochr dywyll y lleuad!

Cliciwch ar y crynoluniau isod i weld detholiad o ddelweddau o'r casgliad.

sylw (1)

Chris Parmenter
6 Rhagfyr 2015, 19:21

This man is my Great Grandfather and i came across this while looking for the collection that was donated by Lionel Heath,Who was my Great Uncle.They worked together running the Star Patent Fuel Company,in Cardiff.
Any information about my uncles collection of model locomotives and rolling stock would be most welcome.I last saw the collection in 1976,but where is it now.?
I could right a book about this side of the family as they are fascinating.

Nid yw sylwadau ar gael ar hyn o bryd. Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.