Gwaith Dur Lithgow, New South Wales, Awstralia, 1920s
Gwaith Dur Lithgow, New South Wales, Awstralia, 1920s
 Philip Bowen Gibbon ac ei fab, Loaned by Kay Staffen
Philip Bowen Gibbon ac ei fab, Loaned by Kay Staffen
Philip Bowen Gibbon ac ei wraig Minnie, Loaned by Kay Staffen
Philip Bowen Gibbon ac ei wraig Minnie, Loaned by Kay Staffen
Philip Bowen Gibbon ac ei wraig Minnie, Loaned by Kay Staffen
Philip Bowen Gibbon ac ei wraig Minnie, Loaned by Kay Staffen

Addaswyd llawer o'r canolfannau haearn i greu dur, sy'n ddeunydd cryfach, mwy amlbwrpas. Nid yw'n syndod i'r Cymry wneud cyfraniad pwysig at y newid hwn.

Ym Middlesbrough, Lloegr, y cwmni Cymreig Bolckow Vaughan oedd prif gynhyrchydd dur y byd rhwng 1885 a 1914. Yn UDA, dechreuwyd cynhyrchu dur yn ogystal â haearn mewn canolfannau haearn fel Pennsylvania ac Ohio. Ym 1899, ymfudodd Samuel J. Evans, gweithiwr tunplat o'r Betws yn Sir Gâr, i Aliquippa, Pennsylvania lle bu'n gweithio yn y ffatri ddur yn gwneud gwaith rholio. Priododd â Bess Parry, a anwyd i rieni Cymreig yn Pennsylvania.

Gyda chymorth y gweithwyr Cymreig, datblygwyd diwydiannau dur yn Awstralia ac mewn gwledydd eraill. O ganlyniad, dirywiodd ein diwydiant dur ni wrth i'r galw am allforion leihau. Unwaith eto, bu'n rhaid i weithwyr o Gymru ymfudo i chwilio am waith yn y diwydiant, er bod llai o alw am eu sgiliau a'u technegau erbyn y 1950au am eu bod, i bob pwrpas, yn hen ffasiwn.

Steel industries developed, with the assistance of Welsh workers, in Australia and other countries. These in turn caused a decline in the Welsh steel industry as demand for exports dropped. Welsh workers were then forced to emigrate to look for further work in the industry although their skills and techniques were considered dated and less in demand by the 1950s.

Philip Bowen Gibbon

Ganed Philip yng Nghaerdydd ym 1900 a threuliodd ei flynyddoedd cyntaf yng Nghwm Tawe. Fel dyn ifanc, treuliodd gyfnod yn gyrru craen yng ngweithfeydd dur Gilbertson ym Mhontardawe. Yn sgil dirywiad yn y gwaith cynhyrchu yno, penderfynodd ymfudo i Awstralia ym 1926. Yno, cafodd waith yng ngweithfeydd dur BHP yn Newcastle, New South Wales. Bu farw ym 1993.

Gadael sylw