Ynys Ellis, Efrog Newydd
Ynys Ellis, Efrog Newydd
William Morris Hughes
William Morris Hughes
Morgan Jones
Morgan Jones
Morgan C. Jones, (ar y dde), nai Morgan Jones oedd yn gweithio dros yr un cwmni
Morgan C. Jones, (ar y dde), nai Morgan Jones oedd yn gweithio dros yr un cwmni

Nid pawb yng Nghymru oedd yn gweithio yn y diwydiannau trwm 'traddodiadol' wrth gwrs. Roedd llawer yn gweithio mewn diwydiannau eraill ac aethant ati i drosglwyddo'r sgiliau roedden nhw wedi eu dysgu mewn pyllau, ffowndrïau a gweithfeydd i weithleoedd eraill. Aethant â'u sgiliau dramor hefyd, gan adael eu hôl ar wledydd eraill.

Mae'n ymddangos bod lletygarwch Cymreig wedi teithio'n dda wrth i sawl bar a thafarn gael eu rheoli gan Gymry. Enwyd Ynys Ellis yn Efrog Newydd, lle daeth miliynau o ymfudwyr i dir America am y tro cyntaf, ar ôl Samuel Ellis, Cymro oedd yn berchen ar dafarn yno yn y ddeunawfed ganrif.

Daeth y Cymry alltud hyn yn enwog am feithrin athrawon, pregethwyr a gwleidyddion yn eu cymunedau. Magwyd William Morris Hughes, seithfed Prif Weinidog Awstralia, ar fferm ei fodryb yn Llandudno. Symudodd William Meirion Evans, chwarelwr llechi o Wynedd, i fwyngloddiau copr de Awstralia. Fe oedd y Cymro cyntaf i fynd yn bregethwr ar y cyfandir. Ar ôl cael ei ordeinio fel gweinidog yn UDA, dychwelodd i Awstralia lle parhaodd i bregethu yn ogystal â golygu dau bapur newydd Cymraeg.

Morgan Jones

Born in Tregynon, Montgomeryshire in 1839, Jones worked for seven years for the Cambrian Railway Company. In 1866 he emigrated to the USA and worked on the first transcontinental railroad. He became a legend in the States for his skill and drive, completing seemingly impossible constructions in record time. He died aged 86 in Abilene, Texas.

Gadael sylw