Mae gwymon (algâu'r môr) yn amrywio'n fawr o ran ffurf, lliw a gwead, ac mae llu o rywogaethau gwahanol yn byw mewn cilfachau gwahanol o'r glannau. Mae rhai'n gallu tyfu'n uchel ar y traeth lle mae'n sych am gyfnodau helaeth o'r dydd; eraill wedi datblygu amddiffynfa rhag difrod y tonnau. Y nodweddion hyn a llawer mwy a ddefnyddiwyd gan dacsonomegwyr i nodi a dosbarthu'r gwymon.

Mae Amgueddfa Cymru yn cadw llysieufa o sbesimenau algaidd sych gwasgedig fel rhan o'i chasgliadau botanegol. Mae'r llysieufa hon yn adnodd hollbwysig ar gyfer astudio gwymon.

Porwch drwy'r lluniau isod i weld y gwahanol fathau o wymon sydd i'w gweld ar draethau creigiog amrywiol ein gwlad.

Gadael sylw