Lamp check number 523 used at Groesfaen Colliery
Lamp check number 523 used at Groesfaen Colliery
A red plastic disc used by Mines Rescue during incidents
A red plastic disc used by Mines Rescue during incidents.

Mae tocynnau lamp yn wrthrychau hynod boblogaidd o'r diwydiant glo a cant eu casglu gan amgueddfeydd a'r cyhoedd yn gyffredinol. Byddent yn fodd i reolwyr glofeydd gadw cofnod o bwy oedd wrth eu gwaith, ond roedden nhw'n hanfodol pan fyddai'n rhaid i'r gwasanaethau brys wybod faint yn union o ddynion oedd danddaear wedi tân neu ffrwydrad. Daeth systemau tocynnau yn gyffredin yn niwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, cyn dod yn orfodol ym 1913 wedi diwygio Deddf Pyllau Glo 1911.

Byddai'r systemau cynnar fel arfer yn defnyddio un tocyn ar gyfer pob gweithiwr danddaear a byddai'r glöwr yn mynd â'r tocyn adref ar ddiwedd y sifft. Cai'r tocyn ei roi i'r ceidwad lampau ar ddechrau'r sifft yn gyfnewid am lamp ddiogelwch ag arni'r un rhif â'r tocyn. Ar ddiwedd y sifft byddai'r glöwr yn dychwelyd ei lamp ac yn casglu'r tocyn gan y ceidwad neu o 'fwrdd tocynnau'.

Byddai tocynnau'n amrywio rhwng meysydd glo ac yn newid dros amser, ond erbyn diwedd y 1970au system ddiogelwch dri thocyn oedd yn gyffredin. Byddai pob gweithiwr danddaear yn derbyn tri thocyn fyddai'n aml o siâp a maint gwahanol; cai un ei adael yn yr ystafell lampau, un ei roi i'r bancwr ar ben y siafft ac un ei gadw gyda'r gweithiwr drwy'r sifft.

Cai rhif ei stampio ar y tocynnau yn ogystal ag enw'r pwll neu'r cwmni mwyngloddio. Wedi gwladoli'r diwydiant 'Bwrdd Glo Cenedlaethol' fyddai'n cael ei stampio ar y tocynnau yn ogystal â'r rhanbarth benodol. Tocynnau pres gai eu defnyddio fel arfer, ond roedd tocynnau sinc, alwminiwm, Bakelite a phlastig ar gael. Byddai siapau'r tocynnau yn amrywio hefyd, o sgwariau, cylchoedd a hirgrynion i hecsagonau ac octagonau. Erbyn diwedd y 1990au roedd cardiau adnabod plastig yn cymryd lle'r tocynnau lamp.

Defnyddiai'r Gwasanaeth Achub Glofaol system debyg yn ystod argyfyngau, system debyg i'r system dri thocyn ond un a sefydlwyd yn gynharach. Byddai disg blastig goch yn cael ei gadael yn yr ystafell lampau, disg blastig gyda'r banciwr a disg gopr yn cael ei gwisgo o amgylch y gwddf tra bod y gweithiwr achub danddaear.

Defnyddiwyd tocynnau eraill yn y diwydiant glo hefyd – ar gyfer ffrwydron, ffreuturau, baddondai pen pwll, bysiau a threnau. Byddai'r undebau llafur glofaol hefyd yn defnyddio tocynnau i ddangos bod aelod wedi talu ei dâl aelodaeth. Byddai sefydliadau glowyr a thafarndai lleol hefyd yn cynhyrchu tocynnau cwrw ar achlysuron arbennig.

sylw(53)

Ceri Thompson Staff Amgueddfa Cymru
11 Tachwedd 2019, 14:42

Dear Veronica

We wouldn't have any details of why he didn't receive a lamp on retirement as the presentation was usually through the trade union. Do you know which pit he worked in?


Ceri Thompson


Curator, Big Pit

Veronica Pidd
10 Tachwedd 2019, 12:10
Hi looking for my dads Davy lamp & anything attached to my dad x who sadly passed away 30.1.2019 from lung cancer x he never recieved the lamp or anything belonging to his time served in the pit x John Perryman I'm his daughter enquiring xx
Susan Cartlidge
24 Hydref 2019, 16:16
Hi,
My parents left me this miners lamp with 3 tokens attached.
Somebody has offered my £250 for them
Are they north much more
Marc Haynes Staff Amgueddfa Cymru
27 Medi 2019, 11:34

Dear Sarah,

Thank you very much for your enquiry. Could you please send us an image of these objects? I have sent you our curator's contact details using the e-mail address your provided.

Best wishes,

Marc
Digital Team

Sarah Griffiths
25 Medi 2019, 11:44
I bought a couple of 23cm brass discs in Hay on Wye recently for £1 - it said they were miners tags but I can't think they are because they don't have a number on them.Stamped on one side is LEVICK and they have a hole punched at the top. Do you know what they might be?
many thanks
Sarah
Marc Haynes Staff Amgueddfa Cymru
29 Mai 2019, 16:22

Dear Kevin,

Thank you very much for your enquiry. I have consulted our Senior Curator of Coal (and also the author of this article), Ceri Thompson, on this. He says that he hasn’t seen an example of the kind of pass coin your Dad owns, but that it’s probably a token given to an employee to access rail transport to and from work. We have similar NCB passes from a later period in our collection. For any further information, please contact Ceri at ceri.thompson@museumwales.ac.uk.

Best wishes,

Marc
Digital Team

Kevin welsh
21 Mai 2019, 20:07
My Dad has a Dowlais Iron Co railway pass coin ..i was wandering if you could give us any information on it .... we've tried looking but can't seem to find any .... Thanks
Ceri Thompson Staff Amgueddfa Cymru
25 Chwefror 2019, 16:57

Dear H Mort

In 1889 a colliery was developed by the Dowlais Iron Company in Abercynon to supply a new steel works in Cardiff. It was originally known as Dowlais Cardiff Colliery, Abercynon. Guest Keen and Nettlefords took over control in 1903. In 1931 the colliery was taken over by Welsh Associated Collieries which was then absorbed into the Powell Duffryn coal empire in 1936. The colliery was closed by the National Coal Board in 1988.

We have Powell Duffryn papers which still call the Colliery Dowlais Cardiff Colliery, Abercynon in 1939 so the pit seems to have officially become Abercynon Colliery only after the NCB took control in 1947

I can’t confirm whether the other token is a lamp check by the description. Normally there’s an inscribed colliery name and a stamped coal miners number on lamp checks. Sometimes you have a blank disc with a stamped number but I’ve never seen just decorations. Do you have a photo?

The National Museum collects lamp checks and would be interested in the Dowlais Cardiff one. However, there are many private check collectors and a flourishing market for all types of colliery checks on Ebay.

You can contact me directly on ceri.thompson@museumwales.ac.uk.

Best wishes

Ceri

H Mort
25 Chwefror 2019, 09:58
Hi, I have a few questions that I hope you wouldn't mind answering. I found a pit check from the Dowlais-Cardiff Colliery in a coin collection I inherited from my Grandfather. I was able to find out that the colliery changed its name to Abercynon, but not what year the name was changed and I thought you might be able to tell me. I found another token with it that doesn't have any kind of inscription, just decoration, and I was wondering if you could tell me if this is also a pit check and if so, where it came from? Finally, are they something museums or public institutions would be interested in or just something that individuals collect? As far as I know my Grandfather didn't have any connection to the mining industry so it would be good to pass them on to a good home.
Marc Haynes Staff Amgueddfa Cymru
18 Chwefror 2019, 15:42

Dear James Smith,

Thank you very much for your enquiry. If your grandfather worked in the coal industry after 1947 his records should be available through the Coal Authority, which can be contacted at the following address:

The Coal Authority
200 Lichfield Lane
Mansfield
Nottinghamshire
NG18 4RG
(Phone: 01623 637000)

Best wishes,

Marc
Digital Team

Gadael sylw