<em>Perseus a’r Graiae</em> Syr Edward Burne-Jones (1833-1898)
Perseus a’r Graiae Syr Edward Burne-Jones (1833-1898)
1877

Mae'r darn rhyfeddol hwn yn troedio'r ffin rhwng llun a cherflun, a dyma ganolbwynt un o weithiau traethiadol mwyaf uchelgeisiol Burne-Jones.

Ym 1875 comisiynodd yr AS ceidwadol ifanc Arthur Balfour (1848-1930), ddaeth yn Brif Weinidog yn ddiweddarach, gylch o weithiau traethiadol ar gyfer parlwr ei gartref yn Llundain. Dewisodd Burne-Jones chwedl yr arwr Groegaidd Perseus, gan rannu'r stori'n gyfres o ddeg golygfa – chwech paentiad olew a phedwar panel cerfwedd isel. Y bwriad oedd arddangos y deg mewn fframwaith gymhleth o sgroliau acanthws yn uchel ar waliau'r parlwr. Oeraidd oedd yr ymateb i'r gwaith pan gafodd ei arddangos ym 1878 fodd bynnag a chafodd gweddill y gyfres ei anghofio, gan adael y panel hwn fel yr unig esiampl.

Gadael sylw