Cylchgrawn COAL o Bwrdd Glo Cenedlaethol
Cylchgrawn COAL a gynhyrchwyd gan y Bwrdd Glo Cenedlaethol o fis Mai 1947 ymlaen. Newidiwyd yr enw'n ddiweddarach i COAL NEWS.

Mae'r cylchgrawn Glo ar gael ar Rhagor.

Seiliwyd arddull GLO ar y cylchgrawn ffotonewyddiaduraeth Picture Post, ac mae hefyd yn cydweddu â Ffrynt Cartref, cylchgrawn gwych Sain Ffagan oedd yn cofio bywyd Cymreig yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Mae Glo hefyd yn debyg i COAL, cylchgrawn y Bwrdd Glo Cenedlaethol, a gyhoeddwyd am y tro cyntaf ym 1947.

Gellid disgrifio Glo orau fel cylchgrawn 'hanes pobl'; gwahoddir pobl i gyfrannu eu barn, delweddau a phrofiadau ar pwnc arbennig.

Mae detholiad o straeon a delweddau o'r cylchgrawn ar gael ar Rhagor fel erthyglau unigol; mae pob un ohonynt yn cysylltu'n ôl i'r rhifyn perthnasol.

Mae'r cylchgronnau ar gael i'w lawrlwytho isod.

Bechgyn Bevin [PDF 5MB]
Glo: 'N C bloody B' [PDF 7 MB]
Pwyliaid Pob Un? [PDF 2MB]
Streic! [PDF 2.6 MB]
Gweithwyr Glo [PDF 4.8 MB]
Maes glo angof? [PDF 2MB]
Cadw'r Olwyn i Droi [PDF 2.4 MB]
Pwll Mawr [PDF 5.4MB]
Dai a Tomi [PDF 5MB]
Lleisiau Cambrian [PDF 2.2MB]
Chwerthin a Chriö [PDF 7.1MB]

sylw(2)

Gadael sylw