Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn heriol i bawb a hoffem ddiolch i chi gyd - ein hymwelwyr, gwirfoddolwyr, partneriaid a'n cyllidwyr - am eich cefnogaeth.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl i'n hamgueddfeydd cenedlaethol ond am nawr, dyma rai uchafbwyntiau o 2019/2020.

Diolch yn fawr i chi gyd.

infographic 2019/2020

Amgueddfa Cymru Uchafbwyntiau 2019/2020

Gadael sylw