Pasiant Cenedlaethol Cymru, Gerddi Sophia, Caerdydd, 25 Gorffennaf-7 Awst, 1909.

Pasiant Cenedlaethol Cymru, Gerddi Sophia, Caerdydd, 25 Gorffennaf-7 Awst, 1909.

Digwyddiadau theatrig oedd pasiantau a oedd yn ail-greu digwyddiadau hanesyddol a chwedlau o hanes Cymru. Cymerodd dros 5,000 o bobl ran yn y cynhyrchiad hwn, a oedd yn cynnwys cyfranogwyr lleol a ffigurau amlwg mewn cymdeithas, fel Ardalyddes Bute yn chwarae un o'r prif rannau fel Bonesig Cymru, Arglwydd Tredegar fel Owain Glyndŵr, a'r Arglwydd Faer fel Hywel Dda.

Object Information:

Exact Place Name: Caerdydd
Accession Number: 59.826
Keywords: pasiant