Yn gofalu am eich Amgueddfa

Er y bydd yr Offer Weindio a'r Teithiau Tanddaearol yn oedi rhwng 2-29 Medi, bydd Big Pit yn parhau ar agor i'r cyhoedd, gan ddarparu teithiau tywys ar yr wyneb a gwybodaeth am y gwaith adfer, a bydd holl adeiladau eraill y pwll i gyd ar agor gan gynnwys y Baddondai Pen Pwll, y Storfeydd Cadwraeth, y Ffreutur a'r Siop, Tŷ'r Ffan a'r Efail. Bydd arddangosfa gelf newydd hefyd i'w gweld o 15 Medi, Yama – Cwningod y Glofeydd a Menywod Pigo Glo detholiad o baentiadau a darluniau o byllau glo Japan gan Sakubei Yamamoto.

Beth yn union yw 'r gwaith sy'n cael ei wneud?

Drwy gydol mis Medi bydd offer weindio Big Pit yn gweld gwaith atgyweirio, glanhau a phaentio. Cefnogir y project gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol a grant adfer gan y Gymdeithas Archaeoleg Ddiwydiannol.

Pam mae gwaith cynnal a chadw mor bwysig?

Mae angen gwaith adfer ar yr offer i osgoi niwed a chyrydu, ac wedi ei gwblhau bydd yn sicrhau y gall ymwelwyr barhau i fwynhau profiad tanddaearol unigryw yr Amgueddfa, a Big Pit yn medru parhau i adrodd hanes pwysig dylanwad y pyllau glo ar gymunedau, cymdeithas a'r byd diwydiannol.