Yn gofalu am eich Amgueddfa: Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd

Trwsio'r to Amgueddfa Cenedlaethol Caerdyd

Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn parhau i fod ar agor i ymwelwyr tra bod gwaith yn mynd yn ei flaen i drwsio’r to.

Mae mynediad am ddim i ymwelwyr.

I gael gwybodaeth am y digwyddiadau ac arddangosfeydd sydd ar y gweill, ewch i'n tudalennau Digwyddiadau.

Ni fydd hyn yn effeithio ar ein rhaglen ddysgu. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma

Mae'r caffi, y bwyty a'r siop hefyd yn parhau ar agor.

Beth yn union yw 'r gwaith sy'n cael ei wneud?

Rydym yn gwneud gwaith atgyweirio hanfodol ar do'r Amgueddfa, yn gosod oerwyr newydd ar gyfer y system aerdymheru sy'n hanfodol ar gyfer diogelu’r casgliadau cenedlaethol, ac ar gyfer ymgymryd ag unrhyw waith trydanol brys. Bydd rhai gwrthrychau'n cael eu symud i leoliadau dros dro er mwyn gallu gweithio yn y stordai ac orielau. Ni fydd hyn yn effeithio ar brofiad yr ymwelydd a bydd casgliadau'r Amgueddfa’n cael eu dychwelyd ar ôl i’r gwaith gael ei gwblhau.

Pam mae gwaith cynnal a chadw mor bwysig?

Mae’n rhaid i ni wneud y gwaith atgyweirio er mwyn diogelu'r casgliadau cenedlaethol.

Bydd y gwelliannau i’r adeilad yn ein helpu i wella'r gofal ar gyfer y casgliad cenedlaethol drwy wella tynerwch dŵr y to, diogelwch tân ac amodau amgylcheddol.

Rydym yn gwella amodau yn yr adeilad hanesyddol hwn sy’n gartref i 3,000,000 o wrthrychau ar draws casgliadau celf, archaeoleg, daeareg, Llyfrgell a hanes naturiol (tua hanner casgliad Cenedlaethol Cymru).

Mae'r llawr cyntaf wedi'i neilltuo i gasgliadau celf Cenedlaethol Cymru, o baentiadau a lluniadau i gerfluniau a serameg. Mae'n cynnwys un o'r casgliadau gorau o baentiadau’r Argraffiadwyr ym Mhrydain ac artistiaid rhyngwladol blaenllaw heddiw.

Mae ein horielau hanes naturiol yn gartref i anifeiliaid, adar a phryfed o Gymru a thu hwnt, gan gynnwys sgerbwd morfil a chrwban mor lledrgefn mwyaf y byd. Gall ymwelwyr ddarganfod bywyd o dan y tonnau, teithio'n ôl mewn amser gyfnod y deinosoriaid a phrofi gardd Monet gyda'n profiad realiti estynedig newydd.

@museum_cardiff #gofalamgueddfa