Gwanwyn yn Amgueddfa Cymru

Wrth i’r gwanwyn agosáu, beth am fentro allan i fwynhau safleoedd, digwyddiadau a gweithgareddau Amgueddfa Cymru?

Mae yma rywbeth i bawb, gan gynnwys Helfa Basg Fawr yr Amgueddfa ym mhob un o’n saith safle, te prynhawn Sul y Mamau, cyrsiau, marchnadoedd, gweithdai a llawer mwy. Caiff ein digwyddiadau i deuluoedd eu cefnogi gan chwaraewyr y People’s Postcode Lottery.

Edrychwch ar y rhestr isod a dechrau cynllunio gwanwyn i’w gofio! ⁠

Take a look at the list below and get ready to spring into action!

Cofiwch fod Aelodaeth Amgueddfa Cymru yn ffordd wych o gefnogi’r amgueddfeydd – mae’n cynnwys mynediad am ddim i arddangosfeydd sydd â thâl mynediad, gwybodaeth ymlaen llaw am ddigwyddiadau a gweithgareddau arbennig, a gostyngiad yn ein caffis a’n siopau.

Gweithgareddau: