Amgueddfa Wlân Cymru, Drefach-Felindre

Cewch eich cyfareddu gan stori diwydiant gwlân Cymru

Yn y gorffennol, y diwydiant gwlân oedd diwydiant pwysicaf a mwyaf cyffredin Cymru. Ar un adeg, roedd pentref pert Dre-fach Felindre ynghanol harddwch Dyffryn Teifi yn ganolfan lewyrchus i'r diwydiant gwlân ac yn cael ei alw'n 'Huddersfield Cymru'.

Yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd. Yno, gwnaed crysau a siolau, blancedi a charthenni, a sanau gwlân i ddynion a merched, a'u gwerthu i'r ardaloedd cyfagos - ac i bedwar ban byd..

Dilynwch y broses o Ddafad i Ddefnydd ac ymwelwch a'r adeiladau rhestredig y ffatri sydd wedi eu adnewyddwyd mewn ffordd sensitif a Peirianwaith Hanesyddol

Cewch ddilyn llwybr arbennig a gweld tecstilau'n cael eu cynhyrchu ym Melin Teifi, sef ffatri wlân fasnachol y safle, ac ymweld â'r Oriel Decstiliau sy'n dangos agweddau ar y Casgliad Cenedlaethol o Decstilau Fflat.

Amgueddfa Wlân Cymru

Caiff teuluoedd hwyl yn dilyn llwybr y 'Stori Wlanog', gan greu eu cyfarwyddiadau eu hunain i wneud a defnyddio brethyn a rhoi cynnig ar waith cardio, nyddu a gwnïo ar eu ffordd.

Mae staff cyfeillgar yr Amgueddfa bob amser wrth law i ddangos sut mae pethau'n gweithio ac i ateb cwestiynau.

Gweld ein Digwyddiadau yn Amgueddfa Wlân Cymru