Digwyddiadau

DigwyddiadCyfarfod Cymunedol

Wedi'i Orffen
6 Mehefin 2018, 11am-3pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Mewn partneriaeth â Volunteering Matters a Chymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr! Dathlwch Wythnos Gwirfoddolwyr!

Dewch i ddysgu mwy am wirfoddoli yn yr ardal a sut i gymryd rhan.

Cyfarfod Cymunedol yn cynnwys:

•  Telynorion Cymdeithas Clarsach - Cangen Cymru

• Stondinau gwybodaeth  am sefydliadau lleol a  sut i gymryd rhan

•  Arddangosiadau
Dewch i weld Groto Gwlân Blwyddyn y Môr Croeso Cymru ffantastig gan wirfoddolwyr Amgueddfa Wlân Cymru!
 

 

Digwyddiadau