Digwyddiadau

DigwyddiadTaith Fraslunio a Sgwrs Artist

Wedi'i Orffen
15 Medi 2018, 10-4pm
Pris £30
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Rhaid Archebu lle

Ymunwch â'r artist Julia Griffiths-Jones ar daith drwy Amgueddfa Wlân Cymru gyda'ch llyfrau braslunio.

Yn y bore caiff dulliau o ddarlunio a chofnodi'r casgliad eu cyflwyno, a bydd Julia yn dafod y gwaith a gynhyrchodd hi fel rhan o Daith Greadigol yr Amgueddfa. Yn y prynhawn caiff dulliau o greu darlun tecstilau eu cyflwyno.

Nid oes angen profiad blaenorol.

Dewch â llyfr braslunio clawr caled a deunydd darlunio.

Ffoniwch 02920 573070 i archebu lle.

Digwyddiadau