Digwyddiadau

DigwyddiadPenseiri Gwiail

Wedi'i Orffen
22 Awst 2018, 11am-3pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Anaddas i blant o dan 12 oed heb oedolyn
Archebu lle Galwch heibio

 

Dewch i ymuno â Oriel Myrddin am y dydd a byddwch yn dod yn bensaer gwiail! Ynghyd â arddangosfa Oriel Myrddin sef 'Heptic Tacit- In Search of the Verancular' , byddwn yn adleisio ffurfiau, siapiau a thechnegau pensaerniol cynnar gan ddefnyddio dellt a phlethwaith i wneud tai bach chwarae o helyg a deunyddiau a ganfuwyd. Dyma ddiwrnod gwych i'r teulu cyfan a byddwch yn dysgu sgiliau y gallwch eu defnyddio yn eich gerddi eich hun.

 

Anaddas i blant o dan 12 oed heb gwnmni oedolyn.

 

Gwisgwch ddillad addas ar gyfer diwrnod y tu allan a dewch â chinio picnic!

Digwyddiadau