Digwyddiadau

Digwyddiad: Crefftio Cyflym

Amgueddfa Wlân Cymru
Wedi'i Orffen
20 Hydref 2018, 11am-3pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Rhaid Archebu lle

Cyfle i roi cynnig ar 3 o grefftau tecstilau ( 1awr am bob crefft) a chanfod y grefft berffaith i chi! Bydd y gweithdai yn cael ei hwyluso gan Wirfoddolwyr a Staff yr Amgueddfa.

Amseroedd y sesiynau: 11am-12pm; 12.30-1.30pm; 1.30pm-12.30pm. 

Gweithdai yn cynnwys:

Gwau Sgwarau;

Troelli a phlygu gwlân

Plygu Gwlân

Ffeltio Nodwydd Sych (creuwch dyn eira neu robin goch)

Crosio

Dyrnu Nodwydd

Prodian

Gwau â Gwydd Peg

Bach Cnu

Dyrnu Nodwydd

Gwau Tiwnisiaidd

Matio rhacs â bachyn

Bachu Clo

Ffeltio Wlyb

Printiau Eco

Bydd y Clwb Garddio yma i ateb eich holl gwestiynau garddio a bydd stondinau masnach yma hefyd.

Am ragor o wybodaeth am yr holl sesiynau blasu a gynigir ac i archebu lle, ffoniwch 02920 573070.

Mae pob sesiwn yn rhad ac am ddim, nodwch fod archebu ymlaen llaw am bob sesiwn yn hanfodol. Ar ôl cyrraedd, ewch i'r ddesg groeso i gasglu'ch amserlen ar gyfer y dydd. Os ydych chi'n fwy na 10 munud yn hwyr i'r sesiwn yna byddwch chi'n colli eich sesiwn sydd wedi'i neilltuo ar eich cyfer chi.

*Mae pob gweithdy 1-1 yn addas ar gyfer oedolion yn unig. Mae rhai gweithdai ffeltio wlyb a printiau eco yn addas ar gyfer plant ac oedolion. Rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn.

Digwyddiadau