Digwyddiadau

DigwyddiadŴyn Bach Lowri

Dydd Iau cyntaf pob mis, 10:30am–12pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Teuluoedd

Dewch i ymuno â’n sesiynau misol NEWYDD i blant dan 5 oed.

Cyfle i blant ifanc gael eu cyflwyno i'r iaith Gymraeg trwy amser stori, cân a chrefft gyda Lowri. Gyda thema wahanol bob mis.

Dyma'r ffordd berffaith i dreulio bore gyda'n gilydd.

Rhaid goruchwylio plant bob amser.

Themâu Misol

Ebrill 4 – Defaid

Mai 2 – Cerddoriaeth

Mehefin 6 – Blodau a Phlanhigion

Gorffennaf 4 – Haf

Awst 1 – Môr-ladron

Medi 5 – Pryfed a Bwystfilod Bach

Oen Lowri

Digwyddiadau