Digwyddiadau

Digwyddiad: Ar Lafar: Gŵyl Gymraeg i Ddysgwyr

25 Ebrill 2020
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Ar lafar

Eleni eto bydd Amgueddfa Cymru, mewn partneriaeth â’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, yn cynnal Ar Lafar, gŵyl genedlaethol flynyddol i bobl sy’n dysgu Cymraeg a’u teuluoedd.

Cynhelir yr ŵyl yn nhair o’n hamgueddfeydd, sef Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yng Nghaerdydd; Amgueddfa Wlân Cymru yn Nre-fach Felindre, Sir Gâr; ac Amgueddfa Lechi Cymru yn Llanberis. Bydd yr ŵyl, a gynhelir ar 25ain Ebrill, yn ffordd wych o ymarfer eich Cymraeg a dysgu rhywbeth newydd.

Bydd llond lle o weithgareddau gan gynnwys teithiau tywys, cwis, gweithdai crefft a ffilmiau – a chyfleoedd i gymdeithasu â phobl eraill sy’n dysgu Cymraeg. Mae pob sesiwn yn rhad ac am ddim. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu!

Rhagor o fanylion rhaglenni ac amseroedd ar wefannau unigol yr amgueddfeydd:

Digwyddiadau